سیدمهدی میرکاظمی

استاد

متخصص نرم افزار کتیا (CATIA)

نام و نام خانوادگی سیدمهدی میرکاظمی
کد استاد 59
توضیحات

رشته تحصیلی

کارشناس طراحی اجزا و ماکاپ دیجیتالی در شرکت دانش بنیان سپهر اندیشان پایاب

 

سوابق کاری 

تسلط بر نرم افزار  کتیا شامل محیطهای Sketcher, Part Design, Wireframe & Surface Design, Generative Shape Design, Drafting, Generative Sheetmetal Design, Aerospace Sheetmetal Design

اجرای پروژه های متعدد در طول سالها فعالیت در شرکت دانش بنیان سپهراندیشان پایاب، شرکت مپنا (مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران) ، شرکت بین المللی فولاد تکنیک، و... با سمت کارشناس طراحی اجزا و دیجیتال ماکاپ.
آشنایی با CATIA V6 تحت شبکه، و سیستم PLM یا مدیریت چرخه عمر محصول (Project Lifecycle Management) و اجرای پروژه های عملی متعدد تحت نرم افزار CATIA V6 تحت شبکه، آشنایی با طراحی پارامتریک در کتیا با استفاده از Publication ها و سایر امکانات موجود در این نرم افزار.
آشنایی با نرم افزار 3DExperience.

و در حال حاضر در جهت تدوین متد آموزشی برای آموزش محیط Composite Design در نرم افزار  کتیا CATIA در تلاش هستیم.

 

سوابق تدریس

تدریس و آموزش نرم افزار کتیا  

سابقه تدریس در :

  • دانشگاه صنعتی اصفهان
  • شرکت مپنا
  • فولاد اهواز
  • شرکت دانش بنیان سپهر اندیشان پایاب
  • شرکت دانش بنیان فناوری فولاد تکنیک.
  • شرکت صنایع فرآورده های نفتی ایران
  • شرکت TOHO GAZ اهواز


 

عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
Google Analytics Alternative