سیوان محمدی

استاد

متخصص نرم افزارهای کتیا(CATIA)| پاور میل(PowerMill)

نام و نام خانوادگی سیوان محمدی
کد استاد 53
توضیحات

رشته تحصیلی

کارشناسی - مهندسی مکانیک ساخت و تولید - دانشگاه  مهاجر اصفهان

کاردانی - ساخت و تولید (ماشین ابزار) - دانشکده فنی و حرفه ای شهید یزدان پناه سنندج

 

سوابق آموزشی

سابقه تدریس  و آموزش کتیا در کدافزار (فیلم های آموزشی طراحی فنر ، مدل های سه بعدی و ...)

 

سوابق کاری

کارخانه پرشیا ذوب تهران
مسئولیت: کارشناس قالبسازی با دستگاه های فرز CNC

شرکت رافع صنعت اصفهان
مسئولیت: کار در واحد طراحی راکتور و پروسه ی ساخت راکتور

 

مهارت ها

 نرم افزار کتیا CATIA

نرم افزار پاورمیل PowerMill

کنترل و برنامه نویسی دستگاه های فرز CNC

 

مقاله
تازه های نرم افزار Autodesk Powermill -(چاپ در نشریه تخصصی قالبسازان)سال بیست ودوم . شماره 93 /اسفند 96

 

 

عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
Google Analytics Alternative