سیوان محمدی

استاد

متخصص نرم افزارهای کتیا(CATIA)| پاور میل(PowerMill)

نام و نام خانوادگی سیوان محمدی
کد استاد 53
توضیحات

رشته تحصیلی

کارشناسی - مهندسی مکانیک ساخت و تولید - دانشگاه  مهاجر اصفهان

کاردانی - ساخت و تولید (ماشین ابزار) - دانشکده فنی و حرفه ای شهید یزدان پناه سنندج

 

سوابق آموزشی

سابقه تدریس  و آموزش کتیا در کدافزار (فیلم های آموزشی طراحی فنر ، مدل های سه بعدی و ...)

 

سوابق کاری

کارخانه پرشیا ذوب تهران
مسئولیت: کارشناس قالبسازی با دستگاه های فرز CNC

شرکت رافع صنعت اصفهان
مسئولیت: کار در واحد طراحی راکتور و پروسه ی ساخت راکتور

 

مهارت ها

 نرم افزار کتیا CATIA

نرم افزار پاورمیل PowerMill

کنترل و برنامه نویسی دستگاه های فرز CNC

 

مقاله
تازه های نرم افزار Autodesk Powermill -(چاپ در نشریه تخصصی قالبسازان)سال بیست ودوم . شماره 93 /اسفند 96

 

 

عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
Google Analytics Alternative