روزبه فرشید فام

استاد

متخصص نرم افزار راینو(Rhinoceros)

نام و نام خانوادگی روزبه فرشید فام
کد استاد 7
توضیحات

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک - کارشناسی ارشد 

 

تالیف

  • مولف کتاب  آموزش تصویری و ترفند هایراینو (Rhinoceros)
  •  مترجم  دو کتاب  افسانه نو آوری و جرقه ذهنی 

 

سوابق کاری

بیش از ۵ سال تجربه کاری و ۱۰ پروژه اجرایی

 

افتخارات

۲ بار حضور در رقابت های ملی حائز رتبه برگزیده 

 

عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
Google Analytics Alternative