روزبه فرشید فام

استاد

متخصص نرم افزار راینو(Rhinoceros)

نام و نام خانوادگی روزبه فرشید فام
کد استاد 7
توضیحات

رشته تحصیلی

مهندسی مکانیک - کارشناسی ارشد 

 

تالیف

  • مولف کتاب  آموزش تصویری و ترفند هایراینو (Rhinoceros)
  •  مترجم  دو کتاب  افسانه نو آوری و جرقه ذهنی 

 

سوابق کاری

بیش از ۵ سال تجربه کاری و ۱۰ پروژه اجرایی

 

افتخارات

۲ بار حضور در رقابت های ملی حائز رتبه برگزیده 

 

عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
Google Analytics Alternative