امیر حسین فرج اللهی

استاد

متخصص نرم افزار سالیدورکس (SolidWorks )

نام و نام خانوادگی امیر حسین فرج اللهی
کد استاد 50
توضیحات

رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

سوابق کاری

1-مشارکت در طراحی قسمتی از خودروی ساینا برقی در همکاری دانشگاه خواجه نصیر و سایپا

2-عضویت در گروه علمی چمران در دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

3-تدریس و آموزش نرم افزار مهندسی سالیدورکس  SolidWorks در شرکت ایران مواد

 

افتخارات

رتبه اول مسابقه سطح پیشرفته کشوری طراحی صنعتی دانشگاه امیرکبیر و شریف در بخش نرم افزار SolidWorks در سال 96

رتبه اول مسابقه سطح پیشرفته کشوری طراحی و تحلیل مهندسی دانشگاه امیرکبیر در بخش نرم افزار SolidWorks در سال 97

کسب رتبه استانی و راهیابی به مرحله کشوری در هفدهمین جشنواره ی خوارزمی با دو طرح ریاضی

 

مهارت های نرم افزاری

مسلط به نرم افزار سالیدورکس  SolidWorks 

آشنا به نرم افزارهای کتیا CATIA و اتوکد AutoCAD و کیشات KeyShot

 

عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
Google Analytics Alternative