امیر حسین فرج اللهی

استاد

متخصص نرم افزار سالیدورکس (SolidWorks )

نام و نام خانوادگی امیر حسین فرج اللهی
کد استاد 50
توضیحات

رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

سوابق کاری

1-مشارکت در طراحی قسمتی از خودروی ساینا برقی در همکاری دانشگاه خواجه نصیر و سایپا

2-عضویت در گروه علمی چمران در دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

3-تدریس و آموزش نرم افزار مهندسی سالیدورکس  SolidWorks در شرکت ایران مواد

 

افتخارات

رتبه اول مسابقه سطح پیشرفته کشوری طراحی صنعتی دانشگاه امیرکبیر و شریف در بخش نرم افزار SolidWorks در سال 96

رتبه اول مسابقه سطح پیشرفته کشوری طراحی و تحلیل مهندسی دانشگاه امیرکبیر در بخش نرم افزار SolidWorks در سال 97

کسب رتبه استانی و راهیابی به مرحله کشوری در هفدهمین جشنواره ی خوارزمی با دو طرح ریاضی

 

مهارت های نرم افزاری

مسلط به نرم افزار سالیدورکس  SolidWorks 

آشنا به نرم افزارهای کتیا CATIA و اتوکد AutoCAD و کیشات KeyShot

 

عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
Google Analytics Alternative