امیر حسین فرج اللهی

استاد

متخصص در نرم افزارهای SolidWorks

نام و نام خانوادگی امیر حسین فرج اللهی
کد استاد 50
توضیحات

رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

 

سوابق کاری

1-مشارکت در طراحی قسمتی از خودروی ساینا برقی در همکاری دانشگاه خواجه نصیر و سایپا

2-عضویت در گروه علمی چمران در دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی

3-تدریس نرم افزار مهندسی SolidWorks در شرکت ایران مواد

 

افتخارات

رتبه اول مسابقه سطح پیشرفته کشوری طراحی صنعتی دانشگاه امیرکبیر و شریف در بخش نرم افزار SolidWorks در سال 96

کسب رتبه استانی و راهیابی به مرحله کشوری در هفدهمین جشنواره ی خوارزمی با دو طرح ریاضی

 

مهارت های نرم افزاری

مسلط به نرم افزار SolidWorks 

آشنا به نرم افزار های CATIA و AutoCAD و KeyShot

عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
Google Analytics Alternative