حمیدرضا شالیان

استاد

متخصص نرم افزار کتیا (CATIA) و آلیاس (Alias)

نام و نام خانوادگی حمیدرضا شالیان
کد استاد 42
توضیحات

رشته تحصیلی

کارشناسي مهندسي مکانیک - صنعتی مالک اشتر

 

سوابق شغلی

مدلسازی سه بعدی بدنه خودرو (cas & a class modeler) - مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو ساپیا

تدریس نرم افزار کتیا(CATIA)

تدریس  نرم افزار آلیاس (Alias)

 

فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی

طراحی و ساخت دستگاه آزمایشگاه مقاومت مصالح و دینامیک

طراحی بدنه و شاسی موتور سیکلت برقی (مقام چهارم مسابقات کشوری)

طراحی قالب و ساخت بدنه و شاسی خودرو ملی غزال 4

طراحی و بهینه سازی پایه فرود هواپیمای سبک کامپوزیتی

 

عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
Google Analytics Alternative