سید حمیدرضا حسینی فر

استاد

متخصص در نرم افزار KeyShot

نام و نام خانوادگی سید حمیدرضا حسینی فر
کد استاد 47
توضیحات

رشته تحصیلی

 مهندسی مکانیک - دانشگاه رازی کرمانشاه

 

سوابق آموزشی

تدریس دوره های کتیا  و کی شات

 

سوابق کاری

همکاری با شرکت راهکار صنعت پیشتاز برای طراحی و ساخت جرثقیل و هنگر خودرو 2008-مدل سازی لیفت فاینال خط مونتاژ 206 جهت عیب یابی

 

مهارت های نرم افزاری

  • Catia
  • Keyshot
  • Abaqus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
Google Analytics Alternative