مهدی خرم

استاد

متخصص نرم افزار متلب(matlab) | اینونتور(inventor)

نام و نام خانوادگی مهدی خرم
کد استاد 41
توضیحات

رشته تحصیلی

 • دکتری مهندسی مکانیک طراحی کاربردی گرایش دینامیک و کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
 •   کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک طراحی کاربردی، گرایش دینامیک و کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی،
 •  کارشناسی مهندسی مکانیک طراحی جامدات، دانشگاه سمنان،

 

مهارت های نرم افزاری و برنامه نویسی

 • نرم افزار Matlab و Simulinkو همچنین toolbox های:

Control Systems, Fuzzy Logic, Neural Network, Genetic Algorithm, Simmechanics, Optimization 

 • نرم افزارهای تحلیل و طراحی:

Inventor, Solidworks, Catia, Autocad, Working model, Ansys, Adams, Visual Nastran

زبان برنامه نویسی: C++

 

کتاب

مجتبی کبیریان، مهدی خرم، "دینامیک ماشین"، مدرسان شریف، چاپ دوم، 4232

 

پروژه ها

 • طراحی وساخت یک ربات چهارپا
 • طراحی و ساخت دستگاه تست لقی چرخدنده ها
 • طراحی سیستم اندازه گیری موقعیت یک ربات با Kinect و پردازش تصویر
 • طراحی و ساخت ربات کمک پوشیدنی زانو
 • طراحی و ساخت بالابر حمل بیمار

 

علاقمندی ها

 • مدل سازی سیستم های دینامیکی و غیرخطی
 • طراحی و تحلیل مکانیزمها
 • طراحی کنترلرهای خطی، کنترل های تطبیقی، کنترلرهای بهینه، کنترلرهای دیجیتال
 • شناسایی سیستم ها
 • سینماتیک، دینامیک و ارتعاشات
 • طراحی و کنترل سیستم های رباتیک
 • طراحی و ساخت دستگاه های صنعتی

 

عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
Google Analytics Alternative