سالار قنبری

کاربر

نام و نام خانوادگی سالار قنبری
توضیحات

مسلط به نرم افزارهای:

Ansys Fluent

Ansys meshing

Ansys modeling

solidwork

AutoCAD

Gambit

photoshop

زبان برنامه نویسی:

++c

matlab

زبان انگلیسی:

intermediat 4

 

 

Google Analytics Alternative