لیلا اسماعیلی

کاربر ویژه

طراح قالبهای ریژه - گیج های کنترلی - شابلن های تولیدی- ظروف مسی و..

نام و نام خانوادگی لیلا اسماعیلی
توضیحات

1. انجام امور مهندسی (تنظیم پرونده های  قطعات و مجموعه های خودرویی (امکان سنجی ،SQA  ،Survey Plan ،..تهیه نقشه  های ساخت و ...)

2.طراحی جیگ و فیکسچرهای تولیدی

3.طراحی و انجام محاسبات  فیکسچرها گیج های کنترلی

4.طراحی قالب های ریژه

5.ایجاد مدل های ریخته گری با دستگاه پرینتر سه بعدی

6.آشنایی با ابزارهای اندازه گیری و کالیبراسیون

7. سال سابقه کار در زمینه سیستم های مدیریت کیفیت

عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
Google Analytics Alternative