محمد غضنفری

کاربر ویژه

نام و نام خانوادگی محمد غضنفری
توضیحات

1-عضو آزمایشگاه بیومکانیک دانشگاه یزد.

2-تحلیل حرکت اندام های بدن هنگام نشست به برخاست(sit to stand) بوسیله نرم افزار متلب.

3-طراحی و تحلیل شتاب سر سرنشین خودرو هنگام عبور آن از رو سرعتگیر ها بوسیله نرم افزار متلب.

4-طراحی سرعتگیر های بهینه.

5-دارای مدرک دوره عمومی مکانیک  پارک علم وفناوری یزد.

6-مسلط به کتیای مقدماتی و چهار محیطpart design,assembly design,draft,sketchو آشنایی با سایر محیط های catia.

7-طراحی یک دستگاه cncچوب سه محوره.

8-طراحی یک هواپیما بصورت مقدماتی برای بهینه سازی بدنه آن.

عنوان دسته بندی سطح آموزش قیمت
Google Analytics Alternative