محسن زرین زاد

کاربر

متخصص در نرم افزار CATIA , SolidWorks, Matlab

نام و نام خانوادگی محسن زرین زاد
توضیحات

رشته تحصیلی

 • فارغ التحصیل رشته مهندسی مکانیک در مقطع کارشناسی - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزي (89-93)
 • مشغول به تحصیل در رشته مهندسی مکاترونیک در مقطع کارشناسی ارشد - دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزي(1393 - تا اکنون)

 

سوابق کاری و آموزشی

 • برگزاري دوره ماکرونویسی در بستر CATIA  و  SolidWorks براي اولین بار در ایران
 • مدرس رسمی مجتمع فنی تهران (از سال 94 )
 • مدرس رسمی جامعه قالبسازان ایران (از سال 95 )
 • برگزاري دوره ماکرونویسی در محل شرکت توگا مپنا ( اردیبهشت 95 ) (TUGA)
 • برگزاري دوره ماکرونویسی در محل شرکت ایران خودرو مشهد ( خرداد 95 ) (IKKCO)
 • برگزاري دوره ماکرونویسی در مجتمع جامعه قالبسازان ایران (از سال 95 )
 • ارایه مقالات متعدد در مجله قالبسازان (اولین مجله رسمی ساخت و تولید در کشور) (از سال 93 )
 • سخنران سمینار اتوماسیون نرم افزاري در بستر نرم افزارCATIA در چهارمین نمایشگاه بین المللی قالب در شرکت ساپکو ایران خودرو (اردیبهشت 93)
 • سخنران سمینار اتوماسیون نرم افزاري در بستر نرم افزار CATIA  به کمک ماکرو نویسی در اولین گردهمایی کتیا در شرکت ایپکو ایران خودرو (شهریور 94)
 • سخنران سمینار اتوماسیون نرم افزاري در بستر نرم افزار SOLIDWORKSدر مجتمع جامعه قالبسازان ایران (اردیبهشت 93)
 • تهیه و تدوین نرم افزار اتوماسیون تدوین سیاهه ي تشریحی قطعات هواپیما  SIDAC به نام (IPC) به سفارش صنایع هوایی در بستر نرم افزار ( سال 93 ) CATIA
 • تهیه و تدوین نرم افزار اتوماسیون طراحی، چیدمان و مسیریابی باسداکت انتقال برق با آمپر بالا به نام BUDA به سفارش شرکت لناي یزد در بستر نرم افزار SOLIDWORKS ( سال 92 )
 • شبیه سازي بازوي رباتیک 5 درجه آزادي و محاسبات سینماتیک معکوس و مستقیم ربات و کنترل آن با دسته جوي استیک در بستر نرم افزار ( سال 94 ) CATIA
 • تهیه و تدوین نرم افزار طراحی و تحلیل چرخ دنده ها بر اساس مراجع ماگ و شیگلی و استاندارد DIN در بستر نرم افزار CATIA ( سال 93 )

 

مهارت ها و تخصص ها

 • انجام و تدوین اتوماسیون و شخصی سازي نرم افزار هاي CATIA , SOLIDWORKS جهت تسریع در امور طراحی (ماکرونویسی و نرم افزار سازي)
 • طراحی و مدل سازي در نرم افزار هاي طراحی مهندسی
 • تسلط بر زبان هاي برنامه نویسی مختلف  (VBA و Visual Basic و C++ و C)
 • توانایی برنامه نویسی در نرم افزار MATLAB

 

ایمیل استاد Zarrinzad.m@CADafzar.ir  به زودی...

 

Google Analytics Alternative