نمونه سوالات تستی سالیدورکس

1-

در طراحی یک فیکسچر سوراخ کاری بعد از مونتاژ قطعات آن در محیط Assembly با کدام دستور می توانید تداخل قطعات را مشاهده تا در صورت لزوم آن ها را رفع کنید؟

2-

ماتریس یک قالب پولک زنی روی کفشک قالب با دو پیچ DIN 912 و دو پین به قطر 5 میلیمتر با تلرانس H6 ثابت خواهد شد. سوراخ های لازم مطابق با این پیچ و پین را با کدام دستور روی ماتریس و کفشک قالب به طوری که هم مرکزی سوراخ ها رعایت شوند ایجاد میکنید؟

3-

برای وارد کردن نماهای دو بعدی از سپر یک خودرو (Blueprint) جهت مدلسازی سه بعدی آن و ارسال به واحد طراحی قالب ابتدا بایستی از کدام گزینه زیر جهت شروع مدلسازی استفاده کنیم؟

4-

برای طراحی سازه کابین یک کامیون غول پیکر معدن که در ساخت آن میخواهیم از قوطی با ابعاد 30x30 و نبشی 20 استفاده کنیم، از کدام نوار ابزار برای مدلسازی آن باید بهره بگیریم؟

5-

در طراحی و مدلسازی شلنگ و لوله های روغن هیدرولیک بازوی یک لودر خاکبرداری از کدام Add-in نرم افزار Solidworks باید بهره بگیرید؟

6-

برای تولید لوله اگزوز یک موتور سیکلت با مقطع دایره ای شکل به قطر 60 میلیمتر که مشابه حرف Z با خم کاری و شکل داده شده است، از شما خواسته شده تا طول لوله را قبل از خم بدست آورید و جهت خرید لوله خام به واحد فروش کارخانه بدهید. بدین منظور در محیط Drawing نرم افزار Solidworks از کدام گزینه زیر استفاده میکنید؟

7-

برای آنالیز قابلیت ماشین کاری یک قطعه در Solidworks از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

8-

شما پس از طراحی یک ماشین اسباب بازی جهت چاپ دفترچه راهنما به منظور نمایش نحوه ی مونتاژ قطعات بیشمار آن روی هم نیاز به چندین نمای انفجاری از اسباب بازی دارید. برای این منظور از کدام گزینه زیر استفاده میکنید؟

9-

برای فراخواندن یک بلبرینگ از شرکت SKF جهت طراحی مونتاژ اکسل یک تراکتور در نرم افزار Solidworks از کدام گزینه زیر بایستی استفاده نمود؟

10-

در مدلسازی یک مهره استاندارد M12 از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

11-

برای مونتاژ چرخ دنده های گیربوکس دستگاه تراش تبریز در نرم افزار Solidworks از کدام گزینه زیر استفاده می شود؟

12-

از شما به عنوان مهندس طراح یک بازوی بیل مکانیکی خواسته می شود در نقشه فنی آن عمیق ترین و مرتفع ترین موقعیتی که این بازو می تواند خاک برداری کند را در یک نما نمایش دهید. برای این منظور در محیط Drawing از کدام دستور باید استفاده کنید؟

13-

برای اعمال رزوه با مشخصات M20 به طول 50 میلیمتر روی یکسر میلگردی به طول 200 میلیمتر و قطر 20 میلیمتر از کدام گزینه زیر باید استفاده کنیم؟

14-

برای مدلسازی یک فنر فشاری سیستم تعلیق جلوی خودرو به چه المانی برای شروع طراحی آن نیاز دارید؟

Google Analytics Alternative