تمرین کاربردی کتیا|ایجاد مدل سه بعدی عینک|محیط Generative Shape Design & FreeStyle|کدافزار

کتیا > کتیا پیشرفته

تمرین کاربردی کتیا|ایجاد مدل سه بعدی عینک|محیط Generative Shape Design & FreeStyle|کدافزار
قیمت: 10,000 تومان
کد محصول: 67
حجم فایل: 5.10 MB | نوع فایل: pdf

می آموزیم:

در اين تمرين آموزشی کتیا، قصد داريم عينك نشان داده شده در شكل 1 را با يكديگر ايجاد كنيم. براي ايجاد اين مدل سه بخش كلي در نظر گرفته‌ايم كه عبارتند از:

 

بخش 1

 - ايجاد منحني هاي مرجع براي كنترل ابعاد كلي طرح

 - ايجاد مدل سيمي با استفاده از منحني‌هاي سه بعدي

بخش 2

 - ايجاد سطوح نيمي از مدل

 - انجام “Curvature Analysis” براي كنترل صافي سطوح

 - انجام “Connect Check” براي كنترل يكپارچگي مماسي منحني ها

 

بخش 3

 - تبديل سطح ايجاد شده به مدل صلب

 - ايجاد سطوح جدا كننده

 - تقسيم مدل اصلي به قسمتهاي مختلف

 - مونتاژ قسمتهاي ايجاد شده در يك فايل

 - تكميل مدل در محيط مونتاژي

 - انجام Capture/Render جهت كارهاي بازاريابي

 

ایجاد مدل سه بعدی عینک در کتیا

شکل 1

بخش اول:

1. يك پوشه جديد با نام Tutorial 4در مسير فايلهاي بخش GSD ايجاد مي‌كنيم.

2. از مسير X:\Tutorial\GSD\Tutorial 4 كه در آن X نام درايو نوري كامپيوتر شما مي باشد فايل nose-pas-right.stp را كپي و در پوشه ايجاد شده در مرحله قبل كپي مي‌كنيم.

3. نرم افزار CATIA V5 را اجرا و از محيط پيش فرض نرم افزار خارج مي‌شويم.

4. وارد محيط Options شده مطابق شكل 2 گزينه “Highlight faces and edges” را فعال مي‌كنيم.

نكته: با انتخاب اين گزينه زماني كه يك سطح را انتخاب مي‌كنيم، رنگ آن نارنجي مي شود.

 

گزینه Highlight faces and edges در Option

شکل 2

5. مطابق شكل 3 وارد قسمت General>>Display>>Performance مي‌شويم و مقدار Fixed در “3D Accuracy” را به 0.01 تغيير مي‌دهيم. با اين تغيير منحني‌ها در محيط طراحي صاف‌تر به‌ نظر مي‌آيند.

6. در همان TAB گزينه “Enable OpenGL local viewer lighting” را انتخاب مي‌كنيم تا رنگهاي نتايج حاصل از Draft/Curvature درست نمايش داده شود.

7. پنجره Options را ميبنديم سپس از نرم افزار CATIA خارج و مجدد آنرا اجرا مي‌كنيم تا تغييرات انجام شده در Options انجام گيرند.

8. يك فايل جديد با نام Glasses-Master در محيط part Design ايجاد مي‌كنيم. فقط در هنگام ايجاد فايل دقت مي‌كنيم كه گزينه Enable hybrid design غير فعال باشد.

 

Enable hybrid design

عکس 3

9. محيط نرم افزار را به GSD تغيير داده از منوي كركره‌اي Insert>>geometrical set يك محيط هندسي جديد ايجاد و نام آنرا به References تغيير مي‌دهيم.

10. صفحه YZ را بعنوان صفحه طراحي انتخاب و Sketch نشان داده شده در شكل 4 را در آن ترسيم و سپس از محيط Sketcher خارج مي‌شويم.

11. در اين مرحله صفحه ZX را بعنوان صفحه طراحي انتخاب و خط نشان داده شده در شكل 5 را در ‌آن ترسيم و اندازه گذاري مي‌كنيم.

12. از محيط Sketcher خارج و با انتخاب صفحه XY بعنوان صفحه طراحي Sketch نشان داده شده در شكل 6 را در آن ترسيم مي‌كنيم.

 

آموزش کتیا - اسکچر

عکس 4

آموزش کتیا محیط FreeStyle

عکس 5

آموزش محیط Generative shape design & free Style

عکس 6

13. سه Sketch ترسيم شده در مراحل قبل را انتخاب و از نوار ابزار Graphic Properties خصوصيات آنرا به شرح ذيل تغيير مي‌دهيم.

Lines and Curves: Color Yellow

Thickness: 0.35 mm

همچنين گزينه Pickable را غير فعال مي‌كنيم. با غير فعال كردن اين گزينه امكان انتخاب مستقيم خطوط و منحني هاي ترسيم شده در Sketch هاي مراحل قبل وجود نخواهد داشت.

14. محيط طراحي را به FreeStyle تغيير داده از منوي كركره‌اي Insert>>geometrical set يك محيط هندسي جديد ايجاد و نام آنرا به Control_Curves تغيير مي‌دهيم.

15. دستور Revolve را اجرا و پارامترهاي آنرا مطابق شكل 7 تكميل مي‌كنيم.

Sketch.3 را به محيط Hide منتقل مي‌كنيم

 

Revolution surface definition در کتیا

عکس 7

16. جهت ايجاد منحني در محيط FreeStyle ابتدا روي مربع قرمز رنگ Compass راست كليك كرده گزينه Lock Privileged Plane Orientation Parallel to Screen را انتخاب مي‌كنيم. سپس دستور 3D Curve را اجرا و در پنجره باز شده گزينه “Through Points” را در قسمت Type انتخاب مي‌كنيم. سپس نماي Front را فعال و روي سطه در سه نقطه كليك مي‌كنيم. توسط فلشهاي سبز رنگ انحناي منحني ها را بگونه‌اي تغيير مي‌دهيم تا مشابه منحني اول نشان داده شده در شكل 8 شود. مراحل بالا را براي سه منحني ديگر نشان داده شده در شكل 8 تكرار مي‌كنيم.

 

آموزش نرم افزار کتیا - freestyle

عکس 8

17. دستور Break Surface Curve را اجرا و پارامترهاي آنرا مطابق شكل 9 تكميل مي‌كنيم تا سطح revolute.1 توسط چهار منحني ايجاد شده در مراحل قبل برش داده شود

 

دستور Break Surface Curve در کتیا

عکس 9

18. اكنون نماي Front را مجدد فعال و مراحل زير را انجام مي‌دهيم:

 - دستور 3D Curve را اجرا و منحني نشان داده شده در شكل 10 را ترسيم مي‌كنيم.

 - موقعيت نقاط و انحناي منحني را در نماي front تنظيم مي‌كنيم.

 - نمای Top را فعال و موقعيت نقاط و انحناي منحني را در اين نما تنظيم مي‌كنيم.

 

آموزش کتیا - محیط Freestyle

عکس 10

 - توسط دستور 3D Curve منحني نشان داده شده در شكل 11 را ترسيم مي‌كنيم.

 - موقعيت نقاط و انحناي منحني را در نماي Front تنظيم مي‌كنيم.

 - موقعيت نقاط و انحناي منحني را در نماي Top تنظيم مي‌كنيم.

 

روش اصولی کار در Free style کتیا

عکس 11

 - توسط دستور 3D Curve منحني نشان داده شده در شكل 12 را ترسيم مي‌كنيم.

 - موقعيت نقاط و انحناي منحني را در نماي Front تنظيم مي‌كنيم.

 - موقعيت نقاط و انحناي منحني را در نماي Right تنظيم مي‌كنيم.

 

ایجاد مدل سه بعدی در کتیا

عکس 12

19. نماي Right را فعال و مراحل زير را انجام مي‌دهيم:

 - براي ترسيم قسمت بالايي دسته دستور 3D Curve را اجرا و منحني نشان داده شده در شكل 13 را ترسيم مي‌كنيم.

 - موقعيت نقاط و انحناي منحني را در نماي Right تنظيم مي‌كنيم.

 - موقعيت نقاط و انحناي منحني را در نماي Top تنظيم مي‌كنيم.

 - مطابق شكل 14 دستور Porcupine Curvature Analysis را اجرا و اطمينان حاصل مي‌كنيم كه در نماي Top انحناي منحني ايجاد شده بصورت S نمي‌باشد.

 

catia free style

عکس 13

ایجاد مدل سه بعدی در catia

عکس 14

 - براي ايجاد منحني قسمت پايين دسته توسط دستور 3D Curve منحني نشان داده شده در شكل 15 را ترسيم مي‌كنيم.

 - موقعيت نقاط و انحناي منحني را در نماي Right تنظيم مي‌كنيم.

 - موقعيت نقاط و انحناي منحني را در نماي Top تنظيم مي‌كنيم.

 - دستور Porcupine Curvature Analysis را اجرا و اطمينان حاصل مي‌كنيم كه در نماي Top انحناي منحني ايجاد شده بصورت S نمي‌باشد.

 

Generative Shape Design & FreeStyle

عکس 15

20. اکنون دستور 3D Curve را اجرا و مطابق شكل 16 منحني نشان داده شده را براي ايجاد پل عينك ترسيم مي‌كنيم.

 - موقعيت نقاط و انحناي منحني را در نماهاي Right & Front تنظيم مي‌كنيم.

 - شاخه References را از درخت طراحي انتخاب و به محيط Hide منتقل مي‌كنيم

 

free style in catia

عکس 16

17. دستور Extrude Surface را اجرا و پارامترهاي آنرا مطابق شكل 17 تكميل مي‌كنيم تا سطح مورد نياز براي ايجاد پل عينك ايجاد شود.

 

ادامه این آموزش را در فایل pdf بخونید ...

 

جهت دیدن فیلم های آموزشی بیشتر کلیک کنید

Generative Shape Design & FreeStyle

جهت دیدن مطالب بیشتر کلیک کنید.

 


راهنما  لطفا برای درج نظر و یا سوال به موارد زیر توجه کنید:

  • قبل از طرح پرسش  خود ، سوالات دیگر را مطالعه بفرمایید.
  •  کلمات فارسی را فارسی و انگلیسی را انگلیسی بنویسید.
  •  سوالتان بدون ابهام  و کامل باشد.
  • اگر میخواهید عکسی را همراه سوال آپلود نمایید  میتوانید لینک آن را در متن بگذارید و یا از گزینه  ارسال تصویر  استفاده کنید.

 

درج دیدگاه


Google Analytics Alternative