بسته آموزش سالیدورکس|مقدماتی|کدافزار

سالیدورکس > آموزش سالیدورکس مقدماتی

بسته آموزش سالیدورکس|مقدماتی|کدافزار
قیمت: 250,000 تومان
کد محصول: 641
زمان: 04:44:00 ساعت

حجم فایل: 1.77 GB | نوع فایل: rar

می آموزیم:

بسته آموزش سالیدورکس مقدماتی | ساناز عبداله زاده | کدافزار

 

فیلم راهنمای خرید محصولات از سایت کدافزار

 

معرفی بسته آموزش سالیدورکس مقدماتی

یادگیری هر نرم افزار جدید بخصوص در زمینه طراحی مهندسی، ابزار جدیدی برای شما در راه کسب درآمد خواهد بود.
پکیج مقدماتی Solid Works شامل مباحث مربوط به محیط های Part, Assembly و Drawing می باشد که به صورت کامل و جامع با تمرین های متنوع در این مجموعه گردآوری شده است.
در این مجموعه سعی شده است که کلیه دستور های مربوط به این سه محیط به صورت کامل و به همراه تمرین ها و مثال های متنوع جهت آموزش شما قرار داده شود.
با مشاهده این مجموعه آموزشی، شما بدون هیچ پیش زمینه ای از نرم افزار Solid Works می توانید قدم به قدم با محیط های این مجموعه آشنا و به ترسیم و طراحی در آن بپردازید و در نهایت قادر به رسم قطعات پیچیده، مجموعه های مونتاژی و تهیه نقشه از این قطعات و مجموعه ها خواهید بود‌.
آنچه که در این جا گردآوری شده است، تمام نیاز شما برای یادگیری و آموزش این سه محیط را رفع خواهد نمود و پیش نیازی برای پکیج های بعدی از این مجموعه شامل پکیج آموزش تزریق پلاستیک در نرم افزار Solid Works و پکیج آموزش Sheet Metal در نرم افزار Solid Works خواهد بود.


سرفصل:

1- محیط Part

 • دستور های بخش Sketch شامل: Line, Circle, Fillet ,Chamfer, linear Pattern, Trim, Offset , Convert Entities, Mirror و ....
 • دستور های بخش Features شامل: Extrude, Cut, Revolved, Loft, Swept, Hole Wizard, Thread, Fillet, Chamfer, Shell, Rib, Draft, Plane, Helix و ....

2- محیط Assembly

 • روش Down-Top Assembly شامل دستور های: Mate, Exploded View, Animation Collapse و ...
 • روش Top-Down Assembly شامل دستور های: Knit, Appearances و ...

3- محیط Drawing

 • آموزش نحوه ویرایش جدول
 • درج سه نما به روش های مختلف
 • درج نمای ایزومتریک
 • درج نمای برش و برش موضعی
 • اندازه گذاری قطعات
 • شماره گذاری قطعات مونتاژی 
 • و....

 

خلاصه ای از قسمتهای آموزش سالیدورکس مقدماتی:

PART

1-

 • آشنایی با چگونگی باز کردن نرم افزار Solid Work و محیط آن
 • نحوه باز کردن پارت جدید
 • نحوه رسم Sketch با استفاده از دستور Line
 • نحوه اندازه گذاری و قید گذاری Sketch
 • آشنایی با محیط features و دستور Extrude در این محیط

2-

 • انجام یک ترسیم جدید برای تمرین و مرور دستور های یادگرفته شده در قسمت اول
 • فراگیری قید های جدید در بخش Sketch

3-

 • آموزش نحوه اجرا دستور Chamfer در محیط Sketch و features
 • نحوه تیغه زدن با استفاده از دستور Rib در نرم افزار Solid Works
 • آموزش نحوه Plane زدن در بخش features

4-

 • انجام یک ترسیم جدید برای تمرین و مرور دستور های یاد گرفته شده در قسمت سوم

5-

 • آموزش نحوه اجرا دستور Circle از بخش Sketch
 • دستور Extruded Cut از بخش features نرم افزار Solid Works

6-

 • انجام یک ترسیم جدید برای تمرین و مرور دستور های یادگرفته شده در قسمت پنجم
 • دستور convert Entities از بخش Sketch 

7-

 • آموزش دستور Center Line در بخش Sketch
 • نحوه اجرای دستور Revolved در بخش features

8-

 • انجام یک ترسیم جدید برای تمرین و مرور دستورهای یادگرفته شده در قسمت هفتم

9-

 • آموزش دستور trim از محیط Sketch
 • معرفی گزینه های مختلف دستور Extrude و Extended Cut
 • آموزش دستور Fillet

10-

 • آموزش دستور Mirror از محیط Sketch
 • آموزش دستور Circular pattern از محیط Sketch نرم افزار
 • نحوه انجام Extrude با دو Direction مختلف در بخش features

11-

 • آموزش دستور Polygone از بخش Sketch
 • آموزش دستور Sell از بخش features نرم افزار
 • آموزش دستور offset از بخش Sketch

12-

 • آموزش دستور Linear Sketch Pattern از بخش Sketch
 • آموزش دستور Drive Sketch
 • دستور Swept از بخش Features
 • آموزش نحوه زدن Plane مایل

13-

 • آموزش نحوه تغییر واحد اندازه در نرم افزار Solid Works
 • آموزش قید جدید Pierce در بخش Sketch
 • آموزش دستور Loft از بخش Features 

14-

 • انجام یک ترسیم جدید برای تمرین دستور loft از محیط features

 

Assembly

 

15-

 • آموزش دستور Hole Wizard از محیط features
 • آشنایی با محیط Assembly نرم افزار Solid Works
 • اجرای دستور Insert Component و دستور Mate.

16-

 • آموزش نحوه فراخوانی قطعات استاندارد از بخش Design library به محیط Part نرم افزار
 • مونتاژ یک مجموعه در محیط Assembly نرم افزار Solid works

17-

 • آماده سازی قطعات در محیط Part برای ورود به محیط Assembly
 • تهیه قطعات مونتاژی در محیط Part
 • آموزش دستور Hole Wizard
 • آموزش دستور Thread
 • آموزش نحوه ترسیم فنر در محیط Part با استفاده از دستور های Helix و Swept Boss/Base
 • آموزش نحوه فراخوانی قطعات استاندارد از بخش Design Library و ایجاد پیچ استاندارد

18-

 • آموزش نحوه مونتاژ نمودن قطعات قالب پولک بری در محیط Assembly
 • آموزش نحوه وارد کردن قطعات مختلف به محیط Assembly
 • آموزش نحوه Mate نمودن قطعات نسبت به هم در محیط Assembly

19-

 • آموزش نحوه دمونتاژ نمودن قطعات قالب پولک بری با استفاده از دستور Exploded View در محیط Assembly
 • آموزش نحوه تهیه انیمیشن از مونتاژ و دمونتاژ شدن قطعات مجموعه با استفاده از دستور Animate Collapse در محیط Assembly و save نمودن انیمیشن

20-

 • آموزش نحوه ایجاد قسمت Core و Cavity قالب با استفاده از روش مونتاژ Top-Down Assembly
 • آموزش نحوه ایجاد سطح جدایش برای قالب با استفاده از دستور Radiate Surface در محیط Part
 • آموزش نحوه ایجاد Part جدید در خود محیط Assembly
 • آموزش دستور Knit برای تشکیل قسمت Core قالب در محیط Assembly
 • آموزش دستور Appearances برای اعمال رنگ یا جنس بر قطعه اصلی

21-

 • آموزش نحوه ایجاد Cavity قالب با استفاده از روش Top-Down Assembly
 • آموزش نحوه ایجاد Part جدید در محیط Assembly
 • آموزش دستور Knit برای تشکیل قسمت Cavity قالب
 • آموزش دستور Exploded View برای ایجاد حالت دمونتاژقطعات قالب

 

Drawing

 

22-

 • آموزش نحوه ورود به محیط Drawing و اصلاح و تغییر موارد ابتدایی
 • آموزش چگونگی انتخاب سایز کاغذ نقشه
 • آموزش چگونگی وارایش جدول و تغییر موارد موجود در جدول
 • آموزش استفاده از دستور Note برای اضافه کردن متن به جدول
 • آموزش نحوه Save کردن کاغذ نقشه با جدول دلخواه

23-

 • آموزش روش های تهیه نقشه از قطعات محیط Part و مجموعه های محیط Assembly
 • آموزش دستور Predefined برای واردن کردن نمای دلخواه قطعه یا مجموعه مونتاژی به کاغذ نقشه
 • آموزش نحوه تغییر مقیاس (Scale) برای نما
 • آموزش نحوه ایجاد جدول مواد با استفاده از دستور Bill of Materials
 • آموزش نحوه Save نمودن نقشه

24-

 • آموزش نحوه اضافه نمودن Sheet و حذف نمودن آن
 • آموزش دستور Model برای ایجاد نما
 • آموزش نحوه تغییر یک نما به نمای دیگر
 • آموزش دستور Projected برای ایجاد نمای مشتق شده (وابسته) از نمای موجود قبلی
 • آموزش نحوه اندازه گذاری نماها با دستور Smart Dimension
 • آموزش نحوه تغییر حالت Display Style

25-

 • آموزش نحوه درج سه نمای استاندارد با دستور Standards View
 • آموزش نحوه اندازه گذاری نما با دستور Model Item

26-

 • تمرین درج سه نمای استاندارد با دستور Standards View
 • آموزش نحوه نمایش خطوط ندید برای یک نما
 • آموزش نحوه ایجاد نمای برش در یک نقشه با دستور Section
 • آموزشن نحوه قطع وابستگی بین نمای مشتق شده و نمای وابسته به آن با دستور Break Alignment
 • آموزش نحوه ایجاد خطوط محور سوراخ ها برای یک نما با دستور Center Line
 • آموزش نحوه تغییر هاشور و مقیاس هاشور

27-

 • مرور دستور های آموزش داده شده در قسمت های قبل محیط Drawing
 • آموزش نحوه ایجاد برش موضعی با دستور Broken out Section
 • آموزش نحوه استثنا کردن یک قطعه مجموعه مونتاژی از برش خوردن در نمای برش
 • آموزش دستور Center Mrak برای نمایش خط محور دایره ها
 • آموزش نحوه شماره گذاری قطعات با دستور Balloon و Auto Balloon

 

توجه     enlightened      توجه

" لایسنس تک کاربره "

راهنمای نحوه اجرای بسته آموزشی : (دانلود فیلم راهنما)

1-دانلود فایل فشرده آموزش

2- خارج کردن فایل از حالت فشرده

3- دانلود فیلم راهنما و فایل نصب نرم افزار درایو مجازی  Daemon Tools Lite  و نصب کدک تصویری  K-Lite Codeck Pack

4-اجرای فایل ISO آموزش(فایل قفل گذاری شده)

5- ارسال پیام و دریافت کد فعالسازی محصول از کدافزار

(کد ماشین دریافتی هنگام اجرا فایل ISO ، نام آموزش و نام و نام خانوادگی، ایمیل ثبت سفارش و شماره تماس خود را

به واتس اپ و یا تلگرام 09120713118 ارسال نمایید تا پس از بررسی، کد فعالسازی محصول برای شما ارسال گردد)

دقت داشته باشید:

-قبل از اجرا فایل، نرم افزارهای ضبط تصویر مانیتور از جمله Snagit, Camtasia, ... را متوقف کنید و آنتی ویروس خود را نیز غیر فعال نمایید.

-چنانچه در داخل درایو سخت افزاری(درایو نوری) و یا نرم افزاری(Daemon tools) لوح فشرده هست، آنرا خارج نمایید و فقط فایل ISO آموزش مربوطه در حال اجرا باشد.

 


راهنما  لطفا برای درج نظر و یا سوال به موارد زیر توجه کنید:

 • قبل از طرح پرسش  خود ، سوالات دیگر را مطالعه بفرمایید.
 •  کلمات فارسی را فارسی و انگلیسی را انگلیسی بنویسید.
 •  سوالتان بدون ابهام  و کامل باشد.
 • اگر میخواهید عکسی را همراه سوال آپلود نمایید  میتوانید لینک آن را در متن بگذارید و یا از گزینه  ارسال تصویر  استفاده کنید.

 

درج دیدگاه


Google Analytics Alternative