آموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی|مقدماتی|GD&T| قسمت 1|35 ساعت|کدافزار

آموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی GD&T > بسته آموزش جامع تلرانس گذاری هندسی و ابعادی

آموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی|مقدماتی|GD&T| قسمت 1|35 ساعت|کدافزار
قیمت: 194,000 تومان
کد محصول: 624
استاد: کدافزار
زمان: 5:36:00 ساعت

حجم فایل: 532.17 MB | نوع فایل: rar
حجم فایل: 1.39 GB | نوع فایل: rar
حجم فایل: 1.64 GB | نوع فایل: rar
حجم فایل: 37.37 MB | نوع فایل: pdf

می آموزیم:

بسته آموزش مقدماتی تلرانس گذاری هندسی و ابعادی | مدرس: مهندس یداله اخباری

 

 

قسمت 1 (شامل بخش مقدمه و دو پارت از سه پارت فصل اول)

 

این بسته آموزش شامل 6 قسمت می باشد. برای دیدن قسمت های بعدی این آموزش به قسمت محصولات مرتبط در پایین صفحه مراجعه فرمایید.

فایل PDF کتاب Geo Tol Pro(Per ASME Y14.5-2009)by Al Neumann

سرفصل:

مقدمه: مقدمه ای بر تلرانس گذاری هندسی و ابعادی

فصل 1: Introduction – Symbols and Term - مقدمه ای بر معرفی واژه ها و علائم

فصل 2: Limits of Size - حدود اندازه

فصل 3: How the Geometric Tolerancing System Works - سیستم تلرانس گذاری هندسی چه کار کردی دارد.

فصل 4: Position Verification - ارزیابی تلرانس موقعیت

فصل 5: Product Plans and Virtual Condition - طرح یک محصول با کیفیت و وضعیت مجازی

فصل 6: The Datum Reference Frame - چهارچوب مرجع مبنا

فصل 7: Datum Feature Modifiers

فصل 8: The Datum Reference Frame II - Targets and Irregular Surface

فصل 9: The Datum Reference Frame III  - Advanced Concepts

 

مقدمه ای بر تلرانس گذاری هندسی و ابعادی

 

 GD&T مخفف عبارت ( Geometric Dimensioning and Tolerancing ) که به معنی ابعاد و تلرانس گذاری هندسی است، یک زبان مهندسی و استاندارد بین المللی در صنایع مختلف است.

هر شرکتی در هر کجای دنیا به دنبال یک هدف مشترک است که میزان خطاها و انحرافات قطعات تولیدی خود را کاهش دهد یا به عبارتی مطلق و کامل باشد که بتواند به یک قطعه باکیفیت و دارای کمترین انحراف برسد.

اگر یک قطعه را بر حسب یک نمودار انحراف - ارزش در نظر بگیریم، آنگاه هر چقدر انحراف و خطای قطعه به سمت صفر نزدیک شود در نتیجه ارزش و قیمت این قطعه به شدت صعودی میشود و بلعکس.

به همین منظور موسسه ملی استاندارد ( ANSI ) برای کاهش هزینه های تولید و حفظ کیفیت قطعات، سه سیاست مهم گیج سازی را برای صنایع مختلف پیشنهاد میدهد که عبارتنداز:

 • همه قطعات خوب پذیرفته شود ، اما بیشتر قطعات بد رد شود.
 • بیشتر قطعات خوب قبول شود ، بیشتر قطعات بد رد شود.
 • بیشتر قطعات خوب پذیرفته شود ، همه قطعات بد رد شود.

باید به این موضوع توجه کرد که در صنعت طراحان زمانی که یک نقشه با ارزش را بر پایه GD&T  تلرانس گذاری هندسی انجام میدهند، حتما باید عملکرد قطعه را بدانند.

حیطه تلرانس گذاری هندسی حدودا از 0.01 میلیمتر شروع میشود که به طور کلی به پنج گروه بزرگ تقسیم بندی میشوند که عبارتند از:

 • Form
 • Orientation
 • Location
 • Profile
 • Runout

اگر بخواهیم تاریخچه GD&T را مورد بررسی قراردهیم در سال 1905 آقای ویلیام تیلور گیج های برو و نرو را به اسم خودش به ثبت رساند. اما اولین استاندارد مورد استفاده مربوط به صنایع نظامی در سال 1949 بوده.

این استاندارد در سال 1973 در اختیار موسسه ملی استاندارد بود که در سال 1982 به انجمن مهندسان آمریکا سپرده شد.

دو سیستم استاندارد بین المللی به نام های ISO و ASME در صنایع مختلف مورد استفاده قرار میگیرد.

 

آموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی 

 

فصل اول: Introduction – Symbols and Term - مقدمه ای بر معرفی واژه ها و علائم

 

تمام قطعات صنعتی که در مراحل طراحی ، کنترل ، مونتاژ و... وجود دارند از سه ویژگی ( Feature ) ساختاری مهم تشکیل شده اند که عبارتنداز : 1- سطوح 2- لبه ها 3- گوشه ها

مخاطبان GD&T را میتوان به سه گروه تقسیم کرد که هر یک میکوشند که به هدف یک محصول با کیفیت و دارای کمترین خطا دست پیدا کنند:

1- مهندسان طراح

2- کسانی که کار تولید انجام میدهند.

3- کسانی که کار کنترل کیفیت انجام میدهند.

به طور کلی هر محصولی که دارای سه ویژگی Fit ، Form ، Function باشد از نظر GD&T یک محصول با کیفیت است.

جدول نمادهای متداول ( Common Symbols ) در استاندارد ISO و ASME:

این نماد ها در نقشه هایی که تلرانس گذاری هندسی اعمال شده است به وفور یافت میشوند و نیت طراح را به خواننده نقشه میرساند.

 • Basic Dimension
 • Diameter
 • Spherical Diameter
 • Radius
 • Controlled Radius
 • Spherical Radius
 • Statistical Tolerance
 • Reference Dimension
 • Number of Places
 • Counterbore
 • Spotface
 • Countersink
 • Deep/Depth
 • Envelope Principle
 • Independency Principle
 • Dimension not to Scale
 • Arc Length
 • Slope
 • Conical Taper
 • Continuous Feature
 • Dimension Origin
 • First Angle Projection
 • Third Angle Projection

جدول مشخصات تلرانس هندسی ( Geometric Tolerancing Characteristics ):

چهارده تلرانس هندسی که به پنج گروه بزرگ تقسیم بندی میشوند. اصولا محل قرارگیری این نماد ها در خونه اول چهار چوب کنترلی ویژگی است.

 • Form: Flatness – Straightness – Cylindricity – Circularity
 • Orientation: Perpendicularity – Parallelism - Angularity
 • Location: Position – Concentricity – Symmetry
 • Profile: Profile of a Surface – Profile of a Line
 • Runout: Total Runout – Circular Runout

شکل ناحیه تلرانسی به دو بخش تقسیم میشود: 1- دوبعدی 2- سه بعدی

دو بعدی : بین دوتا خط صاف موازی ، داخل دایره ، بین دوتا خط غیر صاف ، بین دوتا دایره هم مرکز

سه بعدی :تخت موازی ، مکعب مربع یا مکعب مستطیل ، استوانه ای ، کره ، صفحه موازی غیر تخت ، داخل مخروط ، بین دوتا استوانه

از بین پنج گروه تلرانس های هندسی ، گروهایی هستند که هم میتوانند مستقل از مبنا و هم وابسته به یک مبنا در چهارچوب کنترل ویژگی وجود داشته باشند.

 • چهار تلرانس گروه Form مستقل هستند و نیازی به مبنا ندارند.
 • تلرانس های گروه Orientation همگی وابسته به مبنا هستند.
 • تلرانس های گروه Location مانند Profile و Position همیشه وابسته به یک مبنا هستند.

یکی از بزرگترین شاخص هایی که میتوانیم ادعا بکنیم که در نقشه ای بر پایه GD&T تلرانس گذاری هندسی اعمال شده یا خیر، وجود چهارچوب کنترل ویژگی است. این چهارچوب کنترل ویژگی از سه قسمت اصلی تشکیل شده است:

1- قسمت اول وجود چهارده تلرانس هندسی است.

2- قسمت دوم وجود اندازه تلرانس ، شکل ناحیه تلرانسی و تعدیل کننده ها.

3- قسمت سوم وجود مبنا ها.

نمادهایی که در قسمت چهارچوب کنترل ویژگی میتواند همراه شده باشد عبارتنداز:

 • At Maximum Material Condition (MMC)
 • At Maximum Material Boundary (MMB)
 • At Least Material Condition (LMC)
 • At Least Material Boundary (LMB)
 • Regardless of Feature Size (RFS)
 • Diameter
 • Spherical Diameter
 • Square
 • Projected Tolerance Zone
 • Free State
 • Tangent Plane
 • Translation
 • Unequally Disposed Tolerance
 • Statistical Tolerance
 • All Around
 • All Over
 • Between

و همچنین علامت هایی در استاندارد ASME و ISO که نشان دهنده مبنا در نقشه هستند عبارتنداز:

 • Datum Feature
 • Datum Target
 • Datum Target Point
 • Datum Target Line
 • Datum Target Area
 • Movable Datum Target
 • Dimension Origin

آموزش تلرانس گذاری هندسی و ابعادی 

 

زمانی که یک قطعه را تلرانس گذاری میکنیم و یا در نقشه ای از تلرانس گذاری هندسی استفاده میشود در ابتدا لازم است برای تحلیل و بررسی این نوع نقشه ها قوانینی را در نظر بگیریم:

قانون صفر: ابتدا برای اطلاعات بشتر از قطعه از جدول نقشه استفاده میکنیم.

قانون اول : برای وجود تقدم و تأخر مبنا ها یک نگاه اجمالی به چهارچوب کنترل ویژگی می اندازیم.

قانون دوم : با رعایت ترتیب وجود مبنا ها (A,B,C,… ) به بررسی مبنا میپردازیم.

برای تعریف ویژگی های خارجی و داخلی یک قطعه در رابطه با موضوع تلرانس گذاری حدی عباراتی به نام حد بالا و حد پایین وجود دارد. اما در تلرانس گذاری هندسی GD&T از عبارت های MMC و LMC استفاده میکنیم. به طور کلی تا حدی که مجاز هستیم ویژگی های خارجی قطعه را کوچک و ویژگی داخلی قطعه را بزرگ در نظر بگیریم تا به آسانی قطعه مونتاژ شود بعنوان مثال چه در شفت یا بر روی سوراخ:

MMC داخل سوراخ زمانی اتفاق می افتد که سایز سوراخ کوچک است و وزن قطعه زیاد میشود.

LMC زمانی رخ میدهد که سوراخ در بازترین حالت و وزن قطعه کم مونتاژ میشود.

ادامه آموزش در قسمت دوم ...


راهنما  لطفا برای درج نظر و یا سوال به موارد زیر توجه کنید:

 • قبل از طرح پرسش  خود ، سوالات دیگر را مطالعه بفرمایید.
 •  کلمات فارسی را فارسی و انگلیسی را انگلیسی بنویسید.
 •  سوالتان بدون ابهام  و کامل باشد.
 • اگر میخواهید عکسی را همراه سوال آپلود نمایید  میتوانید لینک آن را در متن بگذارید و یا از گزینه  ارسال تصویر  استفاده کنید.

 

عذرا سیاستی: 1399-07-10 22:02:47

سلام

فایل هایی که تو این قسمت برای دانلود قرار دادید، یک ویدئو با کیفیت های مختلف هست یا هر کدوم یه قسمته؟

مدیر سایت: 1399-07-12 08:14:36

سلام . وقت بخیر.

هر کدام یک قسمت می باشد

سعید: 1399-11-06 20:15:20

سلام بخش پیشرفته این آموزش چه وقتی ارایه میشه؟ با توجه به این این آموزش فقط از روی یک کتاب خاص تدریس شده آیا تمام مباحث gd&t پوشش داده شده؟

مدیر سایت: 1399-11-07 08:55:44

سلام . 
بخش پیشرفته در حال ضبط و آماده سازی هست . 

بله تمام موارد پوشش داده میشن . 

رضا بابائی : 1399-11-20 11:00:00

سلام وقت بخیر

پکیج جامعش رو من نتونستم پیدا کنم، یعنی همه ی قسمت هاش با هم 

مدیر سایت: 1399-11-20 12:16:41

سلام . وقت بخیر .

این آموزش به صورت 6 پارت در سایت قرار گرفته است . 

در پایین قسمت می آموزیم، در قسمت محصولات مرتبط تمام قسمتها قرار دارند . 

از طریق این لینک نیز به تمام موارد دسترسی خواهید داشت :  بسته آموزشی تلرانس گذاری هندسی و ابعادی - مقدماتی - مهندس اخباری 

رضا بابائی : 1399-11-20 13:56:47

معمولا اگه پکیج به طور کامل خریده بشه، تخفیف میدن

شما تخفیف درنظر گرفتین؟ smiley​​​​​​

 

مدیر سایت: 1399-11-20 14:18:18

در حال حاضر تخفیفی بر روی این پکیج فعال نیست . 

سعید: 1399-11-24 22:26:04

سلام لطفاً برای این آموزش(پکیج کامل) تخفیف قرار بدید تا بتونیم تهیه کنیم.

امین: 1400-04-02 21:19:41

با سلام آیا برای کسانی که این پکیج رو خریداری میکنن امکان برگزاری آزمون مربوطه و دادن مدرک آموزشی هم هست؟

هادی: 1400-04-21 22:17:12

سلام وقت بخیر

تفاوت بسته جامع آموزشی با دوره ای به صورت تک درس (6 درس جداگانه) ارائه شده در چه چیز هستش؟

با تشکر

مدیر سایت: 1400-04-22 14:32:18

سلام . وقت بخیر. 
دوره مقدماتی تلرانس گذاری مهندس اخباری طی 6 قسمت دنباله دار ارائه شده است و کل 6 قسمت همان دوره جامع مقدماتی می باشد . 

در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر با شماره 09120713118 در تلگرام و واتس آپ با شما همراه هستیم . 

 

درج دیدگاه


Google Analytics Alternative