آموزش جامع کتیا| محیط اسکچر Sketcher - ورژن 2|کدافزار

آموزش کتیا CATIA > محیط اسکچر کتیا Sketcher

آموزش جامع کتیا| محیط اسکچر Sketcher - ورژن 2|کدافزار
قیمت: 34,900 تومان
کد محصول: 61
حجم ویدئو: 41.31 MB
زمان: 01:36:26 ساعت

حجم فایل: 285.92 MB | نوع فایل: rar

می آموزیم:

آموزش جامع کتیا | محیط اسکچر Sketcher

این بسته آموزشی ورژن دوم (بروز رسانی شده) بسته آموزش جامع محیط اسکچر Sketcher کتیا می باشد که شامل 9 فیلم است.

فیلم اول:

1- نحوه وارد شدن به محیط Sketcher

2- کاربرد آیکون Exit Workbench

3- ارتباط بین محیط های Sketcher و Part Design

4- Toolbar های مهم محیط Sketcher

5- هدف از ایجاد Sketch

6- معرفی دستورات Pad, Shaft, Rib, Multi Section جهت ایجاد حجم

 

فیلم دوم:

1- کاربرد نوار ابزارهای مهم محیط Sketcher

2- مرتب کردن خطوط اندازه

3- اهمیت خاموش و روشن بودن دستورات Dimensional Constraints و Geometrical Constraints هنگام ترسیم

 

فیلم سوم:

1- اعمال قید اندازه و قید هندسی پس از ترسیم

2- حذف قیود از روی موضوع ترسیمی

3- کاربرد دستور Normal View

4- کاربرد قیود هندسی Distance, Parallel, Tangency

 

فیلم چهارم:

1- مفهوم رنگهای سفید، سبز، بنفش، زرشکی (رنگ شما) و زرد

2- نحوه مقید کردن موضوع

3- کاربرد دستورات Geometrical Constraints, Dimensional Constraints, Diagnostics در نوار ابزار Visualization

4- ایجاد اندازه Reference

 

 

مشاهده بسته آموزش جامع کتیا مهندس علی پور حقیقی

 

 

فیلم پنجم:

1- تبدیل خطوط اصلی به خطوط کمکی

2- کاربرد دستور Snap to Point

 

فیلم ششم:

1- اعمال تغییرات بر روی موضوع ترسیمی

2- اهمیت خاموش و روشن بودن دستورات Dimensional Constraints و Geometrical Constraints هنگام ترسیم

3- کاربردهای Sub Toolbar دستور Corner

4- کاربردهای Sub Toolbar دستور Trim

(Trim, Break, Quick Trim, Close Arc, Complement)

 

فیلم هفتم:

1- کاربرد Sub Toolbar دستور Mirror

(Mirror, Symmetry, Translate, Rotate, Scale, Offset)

2- اهمیت خاموش و روشن بودن دستورات Dimensional Constraints و Geometrical Constraints هنگام ترسیم

 

فیلم هشتم:

 هدف از آنالیز کردن موضوع ترسیمی

 

فیلم نهم:

1- کاربردهایSub Toolbar دستور Project

 (Project 3D Elements, Intersect 3D Elements, Project 3D Silhouette Edge, Project 3D Canonical Silhouette Edge)

2- کاربرد آیکون Create Datum

3- مفهوم رنگ زرد

4- کاربرد گزینه Isolate برای سفید کردن موضوع

 

مشاهده فیلم های آموزشی کتیا

 


راهنما  لطفا برای درج نظر و یا سوال به موارد زیر توجه کنید:

  • قبل از طرح پرسش  خود ، سوالات دیگر را مطالعه بفرمایید.
  •  کلمات فارسی را فارسی و انگلیسی را انگلیسی بنویسید.
  •  سوالتان بدون ابهام  و کامل باشد.
  • اگر میخواهید عکسی را همراه سوال آپلود نمایید  میتوانید لینک آن را در متن بگذارید و یا از گزینه  ارسال تصویر  استفاده کنید.

 

درج دیدگاه


Google Analytics Alternative