آموزش اینونتور Inventor

 نرم افزار اینونتور  شامل محیط های مختلفی است از جمله :

 

1- مدلینگ قطعات (Part Modeling)

2- مونتاژ قطعات (Assembly)

3-  نقشه کشی (Drawing)

4- ایجاد قطعات به روش ورقکاری (Sheet Metal)

5- جوشکاری قطعات (Weldment)

6- ارائه(Presentation)

7- طراحی تاسیسات (Piping)

8-  ایجاد سازه ( Frame Generation) و .....

 

بازگشت به صفحه اصلی و مشاهده آموزش های اینونتور و دیگر نرم افزار ها

 

مراجع


wikipedia

www.autodesk.com

fa.wikipedia.org

 

Google Analytics Alternative