Publication (بخشی از کتاب کاملترین مرجع نرم افزار کتیا مهندس محمدرضا علی پور - جلد اول)|کدافزار

کتیا > کتیا میانه

Publication (بخشی از کتاب کاملترین مرجع نرم افزار کتیا مهندس محمدرضا علی پور - جلد اول)|کدافزار
رایگان
کد محصول: 42
حجم فایل: 1.11 MB | نوع فایل: zip

می آموزیم:

  Publication publication

Publication در لغت به معنای نشر و انتشار می ­باشد. در نرم افزار catia نیز برای انتشار مشخصه ­های هندسی دستوری به همین نام وجود دارد، در واقع شما می توانید با استفاده از این دستور برخی از مشخصه ­های هندسی را در دسترس کاربران دیگر یا فایل ­های دیگر قرار دهید.

این دستور کاربرد بسیار زیادی در انجام فعالیت ­های گروهی و همچنین در روش طراحی بالا به پایین ( Top Down Design) دارد. با اکثر مشخصه­ های هندسی مانند : نقطه Point) (, خط ( Line), صفحه (Plane), منحنی (Curve) , انواع سطوح (Surface), پروفایل دوبعدی(Sketch) و پارامترها ی قابلیت انتشار دیگر، قابل استفاده می باشد.

با اجرای دستور از مسیر مقابل پنجره­ای مشابه شکل 1 ظاهر می­گردد می گردد:

Tools << Publication

 

پنجره دستور publication

شکل 1: پنجره دستور

 

نکته : دستور Publication در اکثر محیط­ های Catia وجود دارد و پنجره شکل 1 نمایش این دستور در محیط Design Assembly را نشان می­دهد که در آن تنها قسمت Browse نسبت به محیط Part Design اضافه شده است.

حال به معرفی بخش ­های مختلف پنجره شکل 1 می پردازیم:

Name: در بخش سفید رنگ پنجره شکل 1 فهرست عناصر منتشر شده به همراه وضعیت آنها نمایش داده می­شود.

Remove : جهت حذف مشخصه­های قبلی که Publish شده­اند به کار می­رود از آنجایی که هنوز مشخصه­ای در فهرست Publish (قسمت سفید رنگ در شکل 1) وجود ندارد این آیکون غیر فعال می باشد.

Browse : همان طورکه گفته شد این آیکون تنها در محیط Design Assembly وجود دارد و فهرستی از تمام Publish­ های یک مجموعه را نمایش می دهد.

Options : پس از اجرای این قسمت پنجره ­ای بصورت شکل 2 نمایان میشود که شامل تنظیمات نحوه تغییر نام مبنای  Publicationو همچنین مجوز انتشار Feature­ ها می­باشد.

 

option

شکل 2 گزینه ­های دیگر

 

Never : با انتخاب این گزینه نرم افزار اجازه تغییر نام مبنای عناصر انتشار یافته را به شما نمی­دهد. در واقع با تغییر نام Publication نام Feature اصلی (مبنای منتشر شده) تغییر نمی­کند. این گزینه پیش فرض نرم افزار می­باشد.

Always : با فعال کردن این گزینه مجوز تغییر نام مبنای عناصر انتشار یافته به کاربر داده می شود و با تغییر نام عناصر انتشار یافته مبنای آنها تغییر می­کنند.

Ask : با این گزینه پس از هر بار تغییر نام از کاربر سوال خواهد شد و تایید تغییر نام را از کاربر خواهد گرفت.

Enable to publish the features of a body : با فعال کردن این گزینه اجازه انتخاب یک Part Body را به عنوان Publication خواهید داشت.

Import : این گزینه امکان دریافت فهرست عناصر منتشر شده را بصورت یک فایل متنی با پسوند txt فراهم می­کند.

Export : شما می توانید با استفاده از این گزینه فهرستی از عناصر publish شده را از یک فایل متنی وارد نمایید.

نکته : دقت نمایید که دو گزینه Import و Exportتنها فهرست عناصر publish شده را در اختیار شما قرار می دهد و عناصر publish را ایجاد نمی­کند.

Parameter : با استفاده از این گزینه شما می­توانید پارامترها را انتشار داده و در فایل­های دیگر از آنها استفاده نمایید.

Allow Publication of face, edges, vertices, and axes extremities : با فعال یا غیر فعال کردن این گزینه نرم افزار امکان انتشار لبه ها , سطوح , محور و رئوس را فراهم می کند.

ممکن است هنگام اجرای دستور Publication با پیغام شکل 3 روبرو شوید.

 

پیغام تایید و یا رد موضوع انتخابی

شکل 3 : پیغام تایید و یا رد موضوع انتخابی

 

اگرقبل از اجرای دستور یک مشخصه از قطعه انتخاب شده باشد نرم افزار اصل را بر انتشار آن موضوع گذاشته و در خصوص انتشار آن از کاربر سوال می­کند و پنجره شکل 3 نمایان می­گردد. شما می­توانید انتشار موضوع را رد یا تایید نمایید.

Rename : نام پیش فرض Publication ها بر اساس نام مبنای موضوع منتشر شده می­باشد در صورت نیاز به تغییر نام باید با کلیک بر روی موضوع Publish شده و کلیک مجدد بر روی نام آن (دو بار کلیک با فاصله) نام را تغییر دهید.

نکته : در نام مشخصه ­ها نمی­توان از حروف ممنوعه مانند > , < , ! , : و همچنین " " استفاده کرد. برخی از این محدودیت ­ها تنها برای Publication می باشد و در نام گزاری Feature ها می توان از آنها استفاده نمود.

نکته : امکان استفاده از نام تکراری وجود ندارد.

هنگامی که یک مشخصه از قطعه انتشار می­یابد در قسمت پایین درخت طراحی قسمتی به نام Publication publication ایجاد می­گردد 4 و تمام مشخصه ها در آن با آیکون قرار می­گیرند.

 

علامت انتشار در درخت طراحی

شکل 4 : علامت انتشار در درخت طراحی

 

جابجایی یک Publication : شما می­توانید با انتخاب یک Publication از فهرست عناصر منتشر شده و انتخاب موضوع جدید جابجایی را انجام دهید فقط قبل از انجام جابجایی از شما سوال خواهد شد که موافق انجام جابجایی هستید یا خیر. ( شکل 5)

 

تایید و یا رد جابجایی

شکل 5: تایید و یا رد جابجایی

 

در صورت تایید ، موضوع جدید جایگزین موضوع قبلی خواهد شد.

هنگام حذف مبنای یک Publication به دلیل اشتراک گذاری موضوع از کاربر مطابق شکل 6 سوال خواهد شد که موافق حذف Publication هستید یا خیر.

 

تایید و یا رد حذف Published

شکل 6 : تایید و یا رد حذف Published

 

در صورت تایید و حذف مبنای موضوع Publish شده ،آیکون موضوع بصورت publication  تغییر خواهد نمود ( به علامت زرد رنگ در گوشه سمت چپ و پایین آیکون توجه کنید) و نشان دهنده حذف مبنای اصلی و از بین رفتن مبنای انتشار می باشد.

همچنین موضوعات Publish شده که در فایل­ های دیگر استفاده می­شوند با علامت p بر روی آیکون آنها در قسمت External Reference مشخص می­شوند به عنوان مثال یک سطح Publish شده با آیکون publication  نمایان می­گردد.

 

مثال : فایل Publication_01 را دانلود ( به پیوست میباشد) و باز نمایید. همان طور که می­بینید این مجموعه شامل دو قطعه می­باشد، سپس قطعه اول که با نام Publication_02 مشخص شده است را باز نموده و مطابق دستور العمل زیر یک Publication در آن ایجاد نمایید.

نکته : ابتدا قبل از انجام هر کاری گزینه Keep link with selected object را از مسیر زیر فعال نمایید :

Tools >> Option >> Infrastructure >> Part Infrastructure >> Display

فعال بودن این گزینه باعث ایجاد ارتباط بین فایل های مختلف می­گردد.

 • از مسیر منوی کرکره ­ای Toolsدستور Publication را مطابق شکل 7 اجرا نمایید.

 

مسیر اجرای دستور publication

شکل 7 : مسیر اجرای دستور

 

 • سپس Plane.1 را از درخت طراحی یا محیط طراحی انتخاب می نماییم . مطابق شکل 8

 

انتخاب صفحه از درخت طراحی یا محیط طراحی

شکل 8 : انتخاب صفحه از درخت طراحی یا محیط طراحی

 

 • حال شما یک صفحه را Publish نموده ­اید به قسمت پایین درخت طراحی توجه کنید Publish ایجاد شده در درخت طراحی قابل مشاهده است
 • فایل را ذخیره (save) و وارد مجموعه Publication_01 شوید.
 • سپس از درخت طراحی در فایل Publication_03 با دو بار کلیک بر روی Part Body آن را فعال کنید. شکل 9

 

فعال کردن فایل با دو بار کلیک

شکل 9 : فعال کردن فایل با دو بار کلیک

 

 • بعد از فعال شدن Part Body با دوبار کلیک بر روی دستور Pad آن را ویرایش نمایید و در تنظیمات دستور ابتدا Type را بر روی گزینهUp to surface قرار داده و در درخت طراحی از قسمت publication گزینه Plane.1 را انتخاب نمایید و با این کار شما قسمت انتهایی pad خود را به صفحه ­ای در فایل دیگر ارتباط داده ­اید. شکل 10

 

ارتباط Pad.1 با Plane.1

شکل 10 : ارتباط Pad.1 با Plane.1

 

به درخت طراحی توجه کنید دو تغییر مهم در آن اتفاق افتاده است. یکی اینکه آیکون فایل Publication_03 یک دانه زنجیر به آن اضافه شده و این نشان دهنده ارتباط این فایل با فایلی دیگر است و دوم اینکه در زیر Pad یک شاخه با نام External References ایجاد گشته و یک کپی از Plane.1 را در خود جا داده است و این صفحه به فایل قبلی لینک می باشد (شکل 10)

 • حال دوباره به قطعه publication_02 بازگشته و دستور Publication را اجرا کنید و با کلیک بر روی موضوع Publish شده سطح زرد رنگ( Extroud.1)را انتخاب نموده و در پیغام نرم افزار گزینه Yes را که به معنی تایید جایگزینی موضوع می باشد انتخاب نمایید.

 

تغییر مقدار Pad از صفحه به سطح

شکل 11:  تغییر مقدار Pad از صفحه به سطح

 

 • با تایید پنجره Publication و Update مجموعه Publication_01 مشاهده می­شود که قطعه بصورت شکل 12 تغییر خواهد می نماید.

 

تغییر امتدادPad از صفحه به سطح

شکل 12 : تغییر امتدادPad از صفحه به سطح

 

 • همچنین با جایگزینی Publication به سطح بالایی قطعه Solid نشان داده شده در شکل 13 می توانید Pad را تا صفحه Solid امتداد داد .
 • در نهایت پس از Update قطعه بصورت شکل 13 تغییر خواهد نمود.

 

 امتداد Pad تا سطح Solid

شکل 13 : امتداد Pad تا سطح Solid

همان طور که میدانید ارتباط بین فایل با روش­های دیگری هم امکان پذیر است ولی با نگاهی به مثال بالا می­بینید که ارتباط بین قطعات با اشتراک گذاری از طریق Publication مطمئن­تر و با قابلیت تغییرپذیری بهتر می­باشد به طوری که ما سه مشخصه متفاوت از قطعه شامل سطح ایجاد شده در GSD , Plane و همچنین سطح یک Solid جابجا انجام دادیم و قطعه به راحتی Update شد.

مثال و کاربرد دیگری از Publication

تا به حال با دو قطعه مشابه برخورد کرده ­اید که تمام مشخصات آنها شبیه هم ولی متقارن باشند ؟ معمولا در قطعات خودرو چنین حالتی زیاد به چشم می­خورد و برخی قطعات بصورت چپ و راست استفاده می­شوند. شما می توانید با دستور Publication چنین قطعاتی را طوری طراحی نمایید که با هم وابسته باشند و با تغییر یکی , دیگری هم تغییر نماید.

نکته : قطعاتی همانند آینه بغل خودرو بصورت قرینه طراحی و ساخته می­شود ولی قطعاتی مانند رینگ خودرو یک طراحی دارند و در چپ و راست خودرو بصورت یکسان استفاده می­شود به بیان دیگر می توان رینگ سمت چپ را در سمت راست هم استفاده کرد ولی نمی توان آینه سمت چپ را در سمت راست استفاده کرد. این موضوع برای استخراج لیست مواد (BOM) بسیار مهم است چرا که تعداد مصرف رینگ در خودرو 4 عدد است ولی تعداد مصرف آینه سمت راست یکی و آینه سمت چپ هم یکی است . ( برای ساخت آینه سمت راست و چپ نیاز به دو قالب است ولی برای ساخت چهار رینگ یک قالب کافی است)

فایل Publication_04 را باز نمایید ( دانلود فایل پیوست) همان طور که مشخص است Part Body در آنPublish  شده است .

 • حال بر روی آن کلیک راست نموده و Copy را انتخاب می نماییم . شکل 14
 • سپس یک فایل جدید با نام Publication_05 ایجاد نموده و با کلیک راست بر رویPart Body گزینه Past special را انتخاب نمایید ( شکل 15)

 

 کپی کردن کل Bodyکه بصورت Publication در آمده

شکل 14 : کپی کردن کل Bodyکه بصورت Publication در آمده

 

 

فراخوانی فایل

شکل15: فراخوانی فایل

 

 • در پنجره باز شده هنگام فراخوانی ، گزینه As Result With Link ( به معنی فراخوانی قطعه با حفظ ارتباط با فایل اصلی ) را انتخاب نمایید سپس با استفاده از دستور Symmetry از نوار ابزار Transformations ( شکل 16) قطعه متقارن را ایجاد نمایید. ( در این مثال صفحه yz جهت ایجاد قرینه استفاده شده است شما می توانید هر صفحه ­ای که مد نظر است را استفاده کنید)

 

نوار ابزار جابجایی موضوعات

شکل 16 : نوار ابزار جابجایی موضوعات

 

مزیت قطعه ایجاد شده در ارتباط بین قطعه چپ و راست می باشد شما می توانید در قطعه اول تغییرات را اعمال نمایید و مطمئن باشید قطعه متقارن آن نیز تغییر خواهد نمود. شکل 17

 نمایش قطعه سمت راست و چپ

شکل 17 : نمایش قطعه سمت راست و چپ

 

نکته : با توجه به اینکه این قطعه در محیط Generative Sheetmetal Design ایجاد شده است ( این محیط در فصل پنج، جلد دوم کتاب کاملترین مرجع نرم افزار طراحی مهندسی CATIA بطور کامل توضیح داده شده است ) بهتر است هنگام جابجایی از نوار ابزار Transformation ( شکل 18) در این محیط استفاده کنیم. علاوه بر آن هنگام فراخوانی بهتر است از گزینه As Result With Link All Views استفاده شود ( شکل 19) . مزیت این حالت این است که امکان ایجاد گسترش قطعه سمت چپ همانند قطعه سمت راست را ایجاد می­کند .

 

 

 نوار ابزار جابجایی مخصوص محیط ورقکاری

شکل 18 : نوار ابزار جابجایی مخصوص محیط ورقکاری

 

 

پنجره فراخوانی مخصوص قطعات ورقکاری

شکل 19 : پنجره فراخوانی مخصوص قطعات ورقکاری

 

دستور Publication کاربرد بسیار زیادی در روش طراحی بالا به پایین ( Top Down Design)دارد همان طور که قبلا در روش طراحی بالا به پایین توضیح داده شده است در این روش ارتباط بین فایل­ها اهمیت ویژه ­ای دارد بنابراین ابزار Publication جز ابزارهای کاربردی این روش می­باشد . شما برای استفاده از این ابزار قوی چه موردی مد نظر دارید ؟

 

چندین مثال کاربردی دیگر در خصوص Publication در کتاب " کاملترین مرجع نرم افزار طراحی مهندسی CATIA" انتشارات نگارنده دانش مولف محمدرضا علی پورحقیقی ببینید.

 


راهنما  لطفا برای درج نظر و یا سوال به موارد زیر توجه کنید:

 • قبل از طرح پرسش  خود ، سوالات دیگر را مطالعه بفرمایید.
 •  کلمات فارسی را فارسی و انگلیسی را انگلیسی بنویسید.
 •  سوالتان بدون ابهام  و کامل باشد.
 • اگر میخواهید عکسی را همراه سوال آپلود نمایید  میتوانید لینک آن را در متن بگذارید و یا از گزینه  ارسال تصویر  استفاده کنید.

 

درج دیدگاه


Google Analytics Alternative