آموزش الیاس Alias

مجموعه نرم افزار الیاس (Alias) محصول شرکت اتودسک یکی از نرم افزارهای طراحی صنعتی به کمک کامپیوتر(CAID) می باشد.
به دلیل سرعت بالای تبدیل ایده به مدل سه بعدی در سیستم های CAID، از این نرم افزار اغلب برای طراحی اتومبیل و هواپیما  و زیورآلات استفاده می شود. رقیب اصلی این نرم افزار، راینو سروس (Rhino Ceros) می باشد.
این نرم افزار قابلیت مدلسازی به  دو شیوه نربز(Nurbs) و پلی گان (Polygons) را داراست و به دلیل قابلیت ذخیره مدل ها با پسوند STEP و IGES امکان تبادل اطلاعات با کلیه نرم افزار های مدلسازی را داراست.

Google Analytics Alternative