آموزش متلب Matlab

 

امروزه در بین مهندسان و دانشجویان بیشتر رشته ها کمتری کسی است که با نام MatLab بیگانه باشد. این نرم افزار یا به بیان بهتر زبان برنامه نویسی با قابلیت بسیار بالایی می باشد که توانایی انجام محاسبات بسیار پیچیده و تخصصی را دارا می باشد.

این نرم افزار یک کتابخانه ریاضی (Mathematics Library) می باشد که می توان از آن برای انجام محاسبات عددی و صریح، نمایش، و همچنین برنامه نویسی استفاده شود. قابلیت بسیار مهم دیگر این نرم افزار در مقابل زبان های برنامه نویسی دیگر انجام مدل سازی و شبیه سازی سیستم های پیچیده و پرکاربرد مهندسی می باشد. پردازش تصاویر، آنالیز و پردازش سیگنال ها، طراحی سیستم های هیدرولیکی، پنوماتیکی، مدارهای الکتریکی، و سیستم های دینامیکی، طراحی و تحلیل سیستم های کنترلی، انجام آزمایش های تجربی برخی از کاربردهای مهم این نرم افزار می باشد.

به عنوان نمونه، یکی از قابلیت های که در حوزه مهندسی مکانیک و کنترل می توان به آن اشاره نمود، با بهره گیری از این نرم افزار می توان سیستم های پیچیده مهندسی را در نرم افزار های CAD طراحی کرد و نمونه را با واسط های کاربری ساده وارد این نرم افزار نمود و سیستم های کنترلی طراحی شده را بر روی مجموعه وارد شده اعمال نمود و نتایج را مشاهده و تحلیل نمود. قابلیت های بسیار فراوان این نرم افزار به گونه ای می باشد که یادگیری آن برای دانشجویان به منظور انجام پروژه های خود و همچنین مهندسین به خصوص رشته های کنترل بسیار ضروری می‌باشد.

برخی از کاربرد های این نرم افزار عبارتند از:

  • انجام محاسبات عددی پیشرفته و توسعه الگوریتم ها
  • انجام محاسبات صریح ریاضی
  • انجام بهینه سازی با انواع الکوریتم های موجود
  • طراحی سیستم های فازی
  • طراحی شبکه های عصبی
  • پردازش سیگنال ها
  • شناسایی سیستم ها
  • شبیه سازی مدارهای هیدرولیکی، نیوماتیکی، قدرت
  • طراحی و شبیه سازی سیستم های کنترل
Google Analytics Alternative