طراحی، ساخت و تولید

حال با توجه به این مقدمه صفحه قبلی و کوتاه لزوم فراگیری روشهای طراحی ، ساخت و تولید مشخص می گردد ، تا یک کارشناس به فرایندهای ساخت و تولید آشنا نباشد هرگز نمی تواند طرحی خوب و ایده آل ارائه کند چرا که طرحی خوب است که هم اقتصادی باشد و هم قبل از اجرا تمام جوانب و مشکلات ساخت و تولید در آن دیده شود.

در این قسمت از سایت کَدافزار، به روشهای طراحی ، ساخت و تولید شامل :اصول طراحی ، انواع ریختگری ها، قالب های تزریق پلاستیک ، اصول آهنگری ( فرج ) ، ورق کاری ، تلرانس ها و انطباقات ، علایم و استاندارهای جوشکاری ، علایم و استاندارهای صافی سطح ، شناخت مواد و آشنایی با کلید فولاد ، تست های مخرب و غیرمخرب جهت بازرسی قطعات و محصولات ، آشنایی با دستگاه های CNC و دیگر دستگاهای ساخت ، روش های اصولی کروکی برداری و آشنایی با دستگاه های ابعاد برداری دقیق و ده ها مورد دیگر که می تواند طراح را در رسیدن به هدف یاری کند آشنا می شوید.

 

بازگشت به صفحه اصلی و مشاهده آموزش ها و دیگر نرم افزار ها

Google Analytics Alternative