طراحی، ساخت و تولید

نرم افزار، ابزاری است که طراح را در رسیدن به مقصد یاری می کند اما بسیار به اشتیاه تصور می کنند با فراگیری نرم افزار می توانند متخصص شوند بعنوان مثال هرکس می تواند با گذراندن دوره 30 تا 100 ساعته به اتوکد مسلط شود ، اما باید توجه کرد که اتوکد ابزاری است در دست یه نقشه کش که برای رسیدن به این مرحله حدود 500 تا 3000 ساعت وقت گذاشته تا اصول نقشه کشی را فرا گرفته است همچنین بعد از گذرانده دوره آموزشی نیاز به کسب تجربه است

حال با توجه به این مقدمه مهم و کوتاه لزوم فراگیری روشهای طراحی ، ساخت و تولید مشخص می گردد ، تا یک کارشناس به فرایندهای ساخت و تولید آشنا نباشد هرگز نمی تواند طرحی خوب و ایده آل ارائه کند چرا که طرحی خوب است که هم اقتصادی باشد و هم قبل از اجرا تمام جوانب و مشکلات ساخت و تولید در آن دیده شود.

در این قسمت از سایت کَدافزار، به روشهای طراحی ، ساخت و تولید شامل :اصول طراحی ، انواع ریختگری ها، قالب های تزریق پلاستیک ، اصول آهنگری ( فرج ) ، ورق کاری ، تلرانس ها و انطباقات ، علایم و استاندارهای جوشکاری ، علایم و استاندارهای صافی سطح ، شناخت مواد و آشنایی با کلید فولاد ، تست های مخرب و غیرمخرب جهت بازرسی قطعات و محصولات ، آشنایی با دستگاه های CNC و دیگر دستگاهای ساخت ، روش های اصولی کروکی برداری و آشنایی با دستگاه های ابعاد برداری دقیق و ده ها مورد دیگر که می تواند طراح را در رسیدن به هدف یاری کند آشنا می شوید.

Google Analytics Alternative