آموزش اتوکد|بسته جامع آموزش اتوکد صنعتی پیشرفته|کدافزار

آموزش اتوکد Autocad > آموزش پیشرفته اتوکد صنعتی

آموزش اتوکد|بسته جامع آموزش اتوکد صنعتی پیشرفته|کدافزار
قیمت: 95,600 تومان
کد محصول: 153
حجم ویدئو: 52.84 MB
زمان: 3:45 ساعت

این آموزش دارای فایل ضمیمه می باشد. که اطلاعات آن در زیر آمده است. و در صورت خرید محصول شما می توانید آنها را دانلود کنید:

حجم فایل: 589.07 MB
نوع فایل: rar

می آموزیم:

این بسته ، بسته آموزش جامع اتوکد صنعتی پیشرفته است که کم تر از 4 ساعت ،دستورات زیر را همراه با فایل های تمرین و چالش آن فرا میگیرید .

نمونه رایگان این  بسته را میتوانید از اینجا  مشاهده کنید  : نمونه رایگان بسته آموزشی اتوکد صنعتی پیشرفته

شما میتوانید  پس از خرید ، فایل کل مجموعه بصورت rar را  از قسمت "فایل" یا "دانلود فایل "  از "پروفایل من"  یا در همین صفحه دریافت کنید .

 

این آموزش  شامل فصل های زیر است :

1- ساخت بلاک و ترسیم ایزومتریک                                         

2- ورود به محیط سه بعدی و ترسیم احجام از پیش تعریف شده                               

3- ترسیم و ویرایش احجام سه بعدی                          

4- ترسیم مدل های سه بعدی پیچیده           

5- ویرایش احجام سه بعدی

6- ویرایش احجام سه بعدی         

7- ترسیم سطوح و ویرایش آنها

8- تغییر سطوح و به دست آوردن سطوح فوق پیچیده              

9- ایجاد مش و ویرایش آنها دراتوکد                                          

10-ادامه ویرایش مش و به دست آوردن مرکز ثقل

11- دستورات حرفه ای اتوکد

 

 و شامل دستورات زیر است  :

تقسیم موضوعات به قسمت‏های مساوی   Divide - تقسیم موضوعات به اندازه ‏های مساوی   Measure -ساخت بلاک   Block- ساخت بلاک قابل ذخیره  Wblock- فراخوانی بلاک‏های هوشمند TP- ترسیم مدل سه بعدی در محیط دو بعدی  Isometric Snap- وارد شدن به محیط سه بعدی   3D Modeling- ترسیم مکعب  Box - ترسیم استوانه  Cylinder- ترسیم مخروط  Cone- ترسیم کُرِه  Sphere- ترسیم هِرم  Pyramid- ترسیم گُوِه   Wedge- ترسیم تیوب Torus- بهتر و واقعی‏تر دیدن مدل‏های سه بُعدی  Visual Style- چرخش مدل سه بُعدی Orbit- ترسیم دیوار سه بُعدی  Polysolid- اکسترود کردن  Extrude- تغییر موقعیت محور مختصات  UCS - یک‏پارچه کردن حجم‏ها  Union- کم کردن حجم‏ها از یکدیگر Subtract- به دست آوردن فصل مشترک حجم‏ها  Intersect- اتصال چند مقطع مختلف به همدیگر  Loft- چرخش موضوعات حول یک محور  Revolve- هدایت یک موضوع در یک مسیر  Sweep- جابه ‏جایی، چرخش، مقیاس موضوع سه بعدی  Move, Rotate, Scale- اکسترود کردن ترسیمات غیر یک‏پارچه  Presspull- ترسیم مسیر مارپیچ  Helix- ترسیم خطوط یک‏پارچه سه بعدی  3Dpoly- گِرد کردن لبه‏ های احجام سه بعدی   Filletedge- پَخ زدن لبه ‏های احجام سه بعدی  Chamferedge- تقسیم مدل سه بعدی به دو قسمت   Slice- به دست آوردن قسمت‏های مشترک دو موضوع سه بعدی  Imprint- فصل مشترک اجسام سه بعدی   Interfere- به دست آوردن اجسام سه بعدی Xedges- آفسِت کردن لبه‏های یک سطح سه بعدی  Offsetedge- ایجاد زاویه روی یک سطح Taperfaces- گسترش سطوح در راستای سطوح Extrudefaces- آفسِت سطوح در مدل سه بعدی Offsetfaces- جابه ‏جایی سطوح در مدل سه بعدی Movefaces- چرخش سطوح در مدل سه بعدی Rotatefaces- پاک کردن سطوح در مدل سه بعدی Deletefaces- کپی کردن سطوح در مدل سه بعدی Copyfaces- تغییر رنگ سطوح در مدل سه بعدی Colorfaces- ایجاد پوسته  Shell- جداسازی دو مدل سه بعدی از هم Separate- ترسیم سطح Planarsurf- ساخت سطح سه بعدی با استفاده از چند منحنی  Networksrf- برش سطح توسط موضوع یا سطحی دیگر  Surftrim- برگرداندن سطح برش خورده به حالت اول  Surfuntrim- اتصال دو صفحه یا لبه به همدیگر  Blendsrf- ایجاد سطح جدید با استفاده از لبه‏های سطح موجود   Patch- آفسِت کردن سطوح  Offsetsrf- گِرد کردن لبه ‏های سطوح  Surffillet- تبدیل سطح به مدل سالید   Thicken- گسترش لبه انتخابی از سطح  Surfextend- بدست آوردن فصل مشترک سطوح  Surfsculp- نشان دادن و پنهان کردن نقاط کنترلی روی سطوح   CVShow,CVhide- تبدیل سطح به سطح دارای نقاط کنترلی  Convtonurbs- تغییر فرم سطح از نقطه دلخواه  3Deditbar- ساخت نقاط کنترلی در سطح   Rebuild- اضافه کردن نقاط کنترلی به سطح   CVadd- حذف کردن نقاط کنترلی به سطح   CVremove- اضافه کردن خطوط به سطوح   Surfextractcurve- ایجاد تصویر روی صفحه نسبت به UCS     Project to UCS- ایجاد تصویر روی صفحه نسبت به دید ما  Project to View- ایجاد تصویر روی صفحه نسبت به دو نقطه انتخابی  Project to 2 Points- توضیحاتی در مورد مِش  Mesh- ساخت سطوح مِش  Edgesurf- ساخت سطوح مِش با منحنی و خط  Tabsurf- تبدیل مدل سالید به مِش   Meshsmooth- ایجاد نرمی و شکستگی در سطوح مِش    Meshsmoothmore,less- ایجاد بیشترین شبکه‏بندی و نرم‏ترین حالت مِش   Meshrefine- ایجاد چین‏خوردگی و رفع چین‏خوردگی در سطوح مِش   Meshcrease,Meshuncrease- تقسیم سطح مِش به دو قسمت   Meshsplit   - تبدیل چند سطح مِش به یک سطح   Meshmerge- بستن سوراخ‏های مِش  Meshcap- تبدیل مدل‏های سطح و مِش به سالید   Convtosolid- تبدیل مدل‏های سالید و مِش به سطح   Convtosurface- یک‏پارچه کردن موضوعات   Region- محاسبه مرکز ثقل    Massprop- تبدیل مدل سه بعدی به طرح دو بعدی   Flatshot- ساخت فایل مرجع خارجی  Xref- ساخت Attribute- پرینت گرفتن از نقشه   Plot- قیدهای هندسی    Constraint Geometric-  قیدهای ابعادی  Constraint Dimensional

 

visual style autocad

constraint dimension autocad

نام

(فارسی)

نام

(انگلیسی)

تقسیم موضوعات به قسمت‏های مساوی

Divide

تقسیم موضوعات به اندازه‏های مساوی

Measure

ساخت بلاک

Block

ساخت بلاک قابل ذخیره

Wblock

فراخوانی بلاک‏های هوشمند

TP

ترسیم مدل سه بُعدی در محیط دو بُعدی

Isometric Snap

وارد شدن به محیط سه بُعدی

3D Modeling

ترسیم مکعب

Box

ترسیم استوانه

Cylinder

ترسیم مخروط

Cone

ترسیم کُرِه

Sphere

ترسیم هِرم

Pyramid

ترسیم گُوِه

Wedge

ترسیم تیوب

Torus

بهتر و واقعی‏تر دیدن مدل‏های سه بُعدی

Visual Style

چرخش مدل سه بُعدی

Orbit

ترسیم دیوار سه بُعدی

Polysolid

اکسترود کردن

Extrude

تغییر موقعیت محور مختصات

UCS

یک‏پارچه کردن حجم‏ها

Union

کم کردن حجم‏ها از یکدیگر

Subtract

به دست آوردن فصل مشترک حجم‏ها

Intersect

اتصال چند مقطع مختلف به همدیگر

Loft

چرخش موضوعات حول یک محور

Revolve

هدایت یک موضوع در یک مسیر

Sweep

جابه‏جایی، چرخش، مقیاس موضوع سه بُعدی

Move, Rotate, Scale

اکسترود کردن ترسیمات غیر یک‏پارچه

Presspull

ترسیم مسیر مارپیچ

Helix

ترسیم خطوط یک‏پارچه سه بُعدی

3Dpoly

گِرد کردن لبه‏های احجام سه بُعدی

Filletedge

پَخ زدن لبه‏های احجام سه بُعدی

Chamferedge

تقسیم مدل سه بُعدی به دو قسمت

Slice

به دست آوردن قسمت‏های مشترک دو موضوع سه بُعدی

Imprint

فصل مشترک اجسام سه بُعدی

Interfere

به دست آوردن اجسام سه بُعدی

Xedges

آفسِت کردن لبه‏های یک سطح سه بُعدی

Offsetedge

ایجاد زاویه روی یک سطح

Taperfaces

گسترش سطوح در راستای سطوح

Extrudefaces

آفسِت سطوح در مدل سه بُعدی

Offsetfaces

جابه‏جایی سطوح در مدل سه بُعدی

Movefaces

چرخش سطوح در مدل سه بُعدی

Rotatefaces

پاک کردن سطوح در مدل سه بُعدی

Deletefaces

کُپی کردن سطوح در مدل سه بُعدی

Copyfaces

تغییر رنگ سطوح در مدل سه بُعدی

Colorfaces

ایجاد پوسته

Shell

جداسازی دو مدل سه بُعدی از هم

Separate

ترسیم سطح

Planarsurf

ساخت سطح سه بُعدی با استفاده از چند منحنی

Networksrf

برش سطح توسط موضوع یا سطحی دیگر

Surftrim

برگرداندن سطح برش خورده به حالت اول

Surfuntrim

اتصال دو صفحه یا لبه به همدیگر

Blendsrf

ایجاد سطح جدید با استفاده از لبه‏های سطح موجود

Patch

آفسِت کردن سطوح

Offsetsrf

گِرد کردن لبه‏های سطوح

Surffillet

تبدیل سطح به مدل سالید

Thicken

گسترش لبه انتخابی از سطح

Surfextend

بدست آوردن فصل مشترک سطوح

Surfsculp

نشان دادن و پنهان کردن نقاط کنترلی روی سطوح

CVShow,CVhide

تبدیل سطح به سطح دارای نقاط کنترلی

Convtonurbs

تغییر فُرم سطح از نقطه دلخواه

3Deditbar

ساخت نقاط کنترلی در سطح

Rebuild

اضافه کردن نقاط کنترلی به سطح

CVadd

حذف کردن نقاط کنترلی به سطح

CVremove

اضافه کردن خطوط به سطوح

Surfextractcurve

ایجاد تصویر روی صفحه نسبت به UCS

Project to UCS

ایجاد تصویر روی صفحه نسبت به دید ما

Project to View

ایجاد تصویر روی صفحه نسبت به دو نقطه انتخابی

Project to 2 Points

توضیحاتی در مورد مِش

Mesh

ساخت سطوح مِش

Edgesurf

ساخت سطوح مِش با منحنی و خط

Tabsurf

تبدیل مدل سالید به مِش

Meshsmooth

ایجاد نرمی و شکستگی در سطوح مِش

Meshsmoothmore,less

ایجاد بیشترین شبکه‏بندی و نرم‏ترین حالت مِش

Meshrefine

ایجاد چین‏خوردگی و رفع چین‏خوردگی در سطوح مِش

Meshcrease,Meshuncrease

تقسیم سطح مِش به دو قسمت

Meshsplit

تبدیل چند سطح مِش به یک سطح

Meshmerge

بستن سوراخ‏های مِش

Meshcap

تبدیل مدل‏های سطح و مِش به سالید

Convtosolid

تبدیل مدل‏های سالید و مِش به سطح

Convtosurface

یک‏پارچه کردن موضوعات

Region

محاسبه مرکز ثقل

Massprop

تبدیل مدل سه بعدی به طرح دو بعدی

Flatshot

ساخت فایل مرجع خارجی

Xref

ساخت Attribute

Attribute

پرینت گرفتن از نقشه

Plot

قیدهای هندسی

Constraint Geometric

قیدهای ابعادی

Constraint Dimensional

 

مشاهده فیلم های آموزشی اتوکد

مشاهده بسته آموزش جامع اتوکد صنعتی مقدماتی

مشاهده بسته آموزش اتوکد صنعتی |کارگاه ترسیم خطوط در محیط دو بعدی و سه بعدی


راهنما  لطفا برای درج نظر و یا سوال به موارد زیر توجه کنید:

  • قبل از طرح پرسش  خود ، سوالات دیگر را مطالعه بفرمایید.
  •  کلمات فارسی  را فارسی و انگلیسی را انگلیسی بنویسید.
  •  سوالتان بدون ابهام  و کامل باشد.
  • اگر میخواهید عکسی را همراه سوال آپلود نمایید  میتوانید لینک آن را در متن بگذارید و یا از گزینه  ارسال تصویر  استفاده کنید.

 

مرجان معماری: 1398-07-10 11:13:17

سلام

دوستان چطور میشه با یک دستور یک پلیگون بین چندین نقطه رسم بشه؟

مدیر سایت: 1398-07-10 11:18:27

خود دستور polygon یه روند مشخص داره (با انتخاب مرکز و شعاع و یا با انتخاب طول ضلع)

اگه بخواید بین چند نقطه یه چند ضلعی ترسیم کنید میتونید با داشتن نقاط و با دستور Polyline این کار رو انجام بدید

محمد عبدی: 1398-07-10 13:31:22

ببخشید ی سوال دیگه، میخوام ابعاد ورق را به اتوکد معرفی کنم مثلا ورق 1.5 در 3 و تعدادی قطعه رو داخلش بذارم و بصورت برنامه دستگاه برش در بیارم برای این کار باید چکار کنم؟

مدیر سایت: 1398-07-10 13:32:56

همین چیزی رو که گفتید رو در اتوکد ترسیم کنید ،اول یه مستطیل به ابعادی که میخواید و بعد قطعات رو در جاهایی که میخواید جاگذاری کنید

شایان حسینی: 1398-07-22 08:55:48

سلام با اتوکد میشه فرمول نویسی انجام داد؟

مدیر سایت: 1398-07-22 08:59:10

بله میشه انجام داد

از طریق قیدهای ابعادی در سربرگ Parametric

یاسمین جعفری: 1398-09-04 13:49:58

سلام

دوستان پلان اندازه گزاری شده آماده دارم میخوام تغییر مقیاس بدم بدون اینکه اندازه ها تغییر کنه باید از چه راهیی تغییر مقیاس بدم ؟

مدیر سایت: 1398-09-04 14:02:41

اول بلاکش کنید بعد تغییر مقیاس بدید، هر وقت هم خواستیم تغییرات بدید روش دبل کلیک کنید وارد فضای بلاک بشید اونجا مقیاس تون همون مقیاس اولیه است، بعد سیو کنید بیاید بیرون.

درج دیدگاه


Google Analytics Alternative