اولین جلسه رسمی مشاوره کَدافزار با مهندس علی پور

اولین جلسه رسمی مشاوره کَدافزار با مهندس علی پور
 با موضوع انتخاب شغل مناسب در حین خدمت سربازی و بعد از آن

برگزار شد yes

 

اولین جلسه مشاوره کد افزار

شما هم میتوانید از مشاوه های رایگان کَدافزار استفاده کنید , کافیست با ما تماس بگیرید
 09122850827 / 44998344

اطلاعات بیشتر


نوشته شده توسط: مدیر سایت
تاریخ: 1397-03-07
Google Analytics Alternative