کنترل کیفیت و ارائه گزارش | کدافزار

شرکت مهندسی کیان کَدافزار آماده ارائه خدمات کنترل و بررسی قطعات به صنایع مختلف می باشد.

جهت مشاوره با ما در تماس باشید .

 

 

یکی از کاربردهای اسکن سه بعدی بررسی ابعادی قطعه ساخته شده بر اساس فایل موجود است.

برای این منظور قطعه ( یا قطعات ) ساخته شده را اسکن کرده و ابرنقاط را بر روی مدل سه بعدی موجود ( مدل سه بعدی که قطعه بر اساس ان ساخته شده است) منطبق کرده و میزان انحراف قطعه ساخته شده را نسبت به فایل سه بعدی اندازه گیری می کنند .

بسته به حساسیت کار و میزان تلرانس،  قطعه ساخته شده تایید و یا رد می گردد،  گاهی هم خطا به گونه ای است که قابل اصلاح می باشد.  برای این منظور بعد از اصلاح قطعه مجدد فرآیند کنترل انجام خواهد شد.

در زیر نمونه ای ساده از یک بررسی را مشاهده می کنید:

 

بررسی ابرنقاط دو  blade با مدل سه بعدی آن

مدل سه بعدی بلید ( مدلی که بر اساس آن قطعه ساخته شده)

مدل سه بعدی بلید ( مدلی که بر اساس آن قطعه ساخته شده)

 

 

 

ابرنقاط قطعه شماره 1

ابرنقاط قطعه شماره 1

 

 

 

انطباق مدل سه بعدی و ابرنقاط بر یکدیگر

 

انطباق مدل سه بعدی و ابرنقاط بر یکدیگر

 

 

 

 

حذف سوراخ انتهایی در مدل سه بعدی

حذف سوراخ انتهایی در مدل سه بعدی

 

 

 

آنالیز ابعادی مدل سه بعدی و ابرنقاط قطعه شماره 1

آنالیز ابعادی مدل سه بعدی و ابرنقاط قطعه شماره 1

 

 

 

ایجاد برش در مدل سه بعدی و ابرنقاط  ( در فاصله 7 میلی متری از سطح بالا)

ایجاد برش در مدل سه بعدی و ابرنقاط  ( در فاصله 7 میلی متری از سطح بالا)

 

 

 

 

 

نمایش و مشاهده حداکثر 0.285 میلی متر انحراف قطعه ساخته شده نسبت به مدل سه بعدی

نمایش و مشاهده حداکثر 0.285 میلی متر انحراف قطعه ساخته شده نسبت به مدل سه بعدی

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

مدل سه بعدی بلید ( مدلی که بر اساس آن قطعه ساخته شده)

مدل سه بعدی بلید ( مدلی که بر اساس آن قطعه ساخته شده)

 

 

ابرنقاط قطعه شماره 2

ابرنقاط قطعه شماره 2

 

 

 

انطباق مدل سه بعدی و ابرنقاط بر یکدیگر

انطباق مدل سه بعدی و ابرنقاط بر یکدیگر

 

 

 

 

آنالیز ابعادی مدل سه بعدی و ابرنقاط قطعه شماره 2

آنالیز ابعادی مدل سه بعدی و ابرنقاط قطعه شماره 2

 

 

 

ایجاد برش در صفحه ای 7 میلی متری با سطح بالا

ایجاد برش در صفحه ای 7 میلی متری با سطح بالا

 

 

 

 

نمایش و مشاهده حداکثر 0.429 میلی متر انحراف قطعه ساخته شده نسبت به مدل سه بعدی

نمایش و مشاهده حداکثر 0.429 میلی متر انحراف قطعه ساخته شده نسبت به مدل سه بعدی

 

 

خطا در ساخت قطعه دوم بیشتر است اما اینکه این دوقطعه مردود و یا تایید هستند بستگی به تلرانس آنها دارد.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

بررسی ابعادی Oil Pan

 

مدل سه بعدی OIL pan

مدل سه بعدی OIL pan

 

 

انطباق مدل سه بعدی و ابر نقاط بر هم

انطباق مدل سه بعدی و ابر نقاط بر هم

 

 

آنالیز ابعادی و میزان خطا در هر نقطه

 

آنالیز ابعادی و میزان خطا در هر نقطه

 

 

 

 

 

 


نوشته شده توسط: مدیر سایت
تاریخ: 1396-08-29
Google Analytics Alternative