طراحی قالب قطعات و مجموعه های صنعتی

جهت سفارش  با ما تماس بگیرید

سفارش پروژه (کلیک کنید)

اطلاعات تماس (کلیک کنید )

 

یکی از مهمترین اجزای قالب Core و Cavity  آن است. خواه قالب ترریق پلاستیک باشد خواه قالب فرج و یا دایکست و یا قالب کشش و یا هر قالبی دیگر باشد .

 

در زیر چند قطعه و دوکفه قالب آن را مشاهده می کنید:

قطعه با فرم و طرح مخصوص جنس فلزی

قطعه با فرم و طرح مخصوص جنس فلزی

 

Core  قالب با سطح جدایش

Core  قالب با سطح جدایش

 

 

Cavity قالب

Cavity قالب

 

 

قلاب دستگاه بافندگی جنس پلاستیک

قلاب دستگاه بافندگی جنس پلاستیک

 

 

 

طرح قالب با 24 عدد کویتی Cavity

طرح قالب با 24 عدد کویتی Cavity

 

 

 

طراحی Cavity و مسیر تزریق یا Runner با سطح جدایش ساده

Shrinkage =  0.035

طراحی Cavity و مسیر تزریق یا Runner با سطح جدایش ساده

 

توجه شود در صد انقباض قطعه یا همان Shrinkage روی قطعه اعمال شده

 

 

قالب ریختگری ماسه ای فولاد ایمپلر impeller)) بسته با توضیحات کامل بصورت تصویر

قالب ریختگری ماسه ای فولاد ایمپلر impeller)) بسته با توضیحات کامل بصورت تصویر

 

 

 

برشی از قطعه و اضافه تراش آن

برشی از قطعه و اضافه تراش آن

 

 

برشی از قالب ماهیچه

برشی از قالب ماهیچه

 

 

 

برشی از قالب مدل

برشی از قالب مدل

 

 

 طراحی قالب قطعات و مجموعه های صنعتی -قالب تزریق پلاستیک -قالب فرج - دایکست - قالب کشش - قالب ریختگری ماسه ای فولاد ایمپلر- impeller

 


نوشته شده توسط: محمدرضا علی پور حقیقی
تاریخ: 1396-08-29
Google Analytics Alternative