ایجاد نقشه های دو بعدی

در خصوص نقشه های دوبعدی، توجه به چند نکته زیر بسیار اهمیت دارد:

1- در صورتی میتوان به نقشه ای استناد کرد که حداقل به تایید سه نفر رسیده باشد و نکته مهم تر این است که یک نفر نمیتواند هم ترسیم کند، هم تصویب کند و هم تایید کننده باشد. (بررسی نقشه توسط افراد مختلف باعث میشود حتی مشکلات کوچیک هم گرفته شود)

2- بعد از ایحاد مدل سه بعدی، میتوان نقشه قطعات را ایجاد کرد اما باید توجه کرد که ایجاد نقشه بصورت اسمی است و جهت ساخت نیاز به اعمال تلرانس دارد.

اعمال تلرانس های هندسی روی نقشه بدون توجه به عملکرد قطعه ممکن نیست. بنابراین نقشه بدون تلرانس، شکل و هندسه قطعه را معرفی میکند و برای ساخت لازم است تلرانس گذاری شود

3- بطور کلی یک نقشه در یکی از این سه تیپ نقشه میگنجد:

- نقشه ساخت با تمام اطلاعات لازم جهت ساخت

- نقشه مونتاژی با اطلاعات لازم جهت مونتاژ یک مجموعه

- نقشه کنترلی که جهت کنترل ابعاد خاصی از نقشه ترسیم شد و ساخت آن قطعه با نقشه مقدور نمیباشد و میبایست از روش های CAD/CAM جهت ساخت انها استفاده کرد.

البته نقشه های چند منظوره هم وجود دارد که میتواند ترکیبی از نقشه های فوق باشد. (مثلا نقشه ساخت و مونتاژ که هم اطلاعات کامل قطعات در نقشه هست و هم اطلاعات مونتاژ که این مورد برای مجموعه های سبک و دارای قطعات کم و ساده استفاده میشود)

 

 

نمونه نقشه ها

نقشه دو بعدی

پوسته داخلی درب جلو  (Front Door iner)

 

نقشه دوبعدی 2

آستر درب موتور یا تقویتی درب موتور  (Hood insulator/Hood inner /Doublure capot)

 

نقشه دو بعدی 4

ستون اول/ستون دوم (A pillar outer/ B pillar outer)

 

نقشه دو بعدی 5

ستون آخر (C pillar /End pillar)

 

Body-mont-position

Body mont position

 

Body-Mount

Body Mount

 

Case

Case

 

gear

gear

 

implant

implant

 

labirent

labirent

 

manifold

manifold

 

Oli-poump-Asembely

Oli-poump-Asembely

 

Pump-body

Pump-body

 

Pump-body-door

Pump-body-door

 

Pump-Case-Asembly

Pump-Case-Asembly

 

pump-section

pump-section

 

scrow

scrow

 

scrow

scrow

 

sensor

sensor

 

shaft

shaft

 

 

نمونه نقشه های دو بعدی -  ایجاد نقشه های دو بعدی -ستون آخر (C pillar /End pillar)-پوسته داخلی درب جلو  (Front Door iner)-آستر درب موتور یا تقویتی درب موتور  (Hood insulator/Hood inner /Doublure capot)-ستون اول/ستون دوم (A pillar ooter/ B pillar outer)-ستون آخر (C pillar /End pillar)-


نوشته شده توسط: مدیر سایت
تاریخ: 1396-08-17
Google Analytics Alternative