درجریان باشید ... (دیدار با ریاست محترم دپارتمان اشتغال جوانان در وزارت ورزش و فرهنگ، مهندس ابوالحبیب) و دکتر قرآنی

هدف بدون تلاش آرزویی بیش نیست !

 

ما هم در تلاشیم با برگزاری جلسات هدفمند اتاق فکر و مشاوره کسب و کار، این بار  با ریاست محترم دپارتمان اشتغال جوانان در وزارت ورزش و فرهنگ (جناب مهندس ابوالحبیب) و جناب دکتر قرآنی (مشاور ومدرس  کسب و کارهای اینترنتی ) راه رو هموار کنیم . yes

 

دوست داریم شما در جریان باشید. چون کد افزار، برای شماست.smiley

 

جلسه مشاوره با جناب آقایمهندس  ابوالحبیب و دکتر قرآنی

 

دیدار با ریاست دپارتمانن ورزش و فرهنگ جوانان (مهندس حامخد ابوالحبیب ) و دکتر قرآنی (مشاور کسب و کار )

 

 

 

 


نوشته شده توسط: مدیر سایت
تاریخ: 1396-08-16
Google Analytics Alternative