کروکی برداری

شرکت مهندسی کیان کَدافزار

آماده ارائه خدمات کروکی برداری  با کیفیت عالی

به صنایع مختلف می باشد.

با ما تماس بگیرید 

 

بسیاری از مواقع، هنگام طراحی و یا مهندسی معکوس، نیازاست تا ابعاد و اندازه های قطعات با دقت، ابعاد برداری شود. کروکی برداری با ابزار های مختلف که توسط دست انجام می شود، اهمیت فراوانی در طراحی مهندسی دارد.

 

ابزار های کروکی برداری بسته به قطعه و شرایط ابعاد برداری، متفاوت می باشد که در زیر لیست آنها آمده است:

1- گیج ضخامت سنج (Thickness gauge)

1-	گیج ضخامت سنج  (Thickness gauge)1-	گیج ضخامت سنج  (Thickness gauge)

 

2- صفحه صافی (میز اندازه گیری)(Surface Plate)

صفحه صافی (متر اندازه گیری)(Surface Plate)

 

 

3- کولیس (Vernier Caliper)

3-کولیس (Vernier Caliper)3-کولیس (Vernier Caliper)3-	کولیس (Vernier Caliper)

 

4- میکرومتر (Micrometer)

4-	میکرومتر (Micrometer)4-	میکرومتر (Micrometer)

 

5- زاویه سنج (Goniometer-Angle gauges)

5-	زاویه سنج (Goniometer-Angle gauges)5-	زاویه سنج (Goniometer-Angle gauges)

 

6- عمق سنج (Bathometer)

6-	عمق سنج (Bathometer)6-	عمق سنج (Bathometer)

 

7- کولیس داخلی (پرگار داخلی) (Inside Colipers)

7-	کولیس داخلی (پرگار داخلی) (Inside Colipers)7-	کولیس داخلی (پرگار داخلی) (Inside Colipers)

 

8- کولیس خارجی (پرگار خارجی) (Outside Colipers)

8-	کولیس خارجی (پرگار خارجی) (Outside Colipers)8-	کولیس خارجی (پرگار خارجی) (Outside Colipers)

 

9- گونیا (Bevel gauge)

9-	گونیا (Bevel gauge)9-	گونیا (Bevel gauge)

 

10- خط کش (Rule gauge)

10-	خط کش (Rule gauge)

 

11- گیج شعاع سنج (R سنج) (Radius gauge)

11-	گیج شعاع سنج (R سنج) (Radius gauge)

 

12- ساعت اندازه گیری ( Indicator Dial gauge)

12-	ساعت اندازه گیری  ( Indicator  Dial gauge)12-	ساعت اندازه گیری  ( Indicator  Dial gauge)

 

13- تراز (Level Measurement tool)

13-	تراز (Level Measurement tool)

 

14- دستگاه سایه نگار نوری (پروفایل پروژکتور) (Profile Projector Machines)

14-	سایه نگار (Vom)14-	دستگاه سایه نگار نوری (پروفایل پروژکتور) (Profile Projector Machines)

 

 

 


نوشته شده توسط: مدیر سایت
تاریخ: 1396-07-10
Google Analytics Alternative