معرفی تیم اجرایی کدافزار

محمدرضا علی پور حقیقی فریدون مرادی سميرا روزبهاني آزاده اميران

محمدرضا علی پور حقیقی

مدیر عامل و مدیر مسئول سایت کَدافزار

09122850827

فريدون مرادی

قائم مقام مدیر عامل و مدیر مسئول

سایت کَدافزار  09124441460

سميرا روزبهانی

مدیرفناوری اطلاعات سايت کَدافزار

اتمام همکاری

آزاده اميران

مدیر آموزش کَدافزار

09120713118

حمید جعفرزاده نیلوفر علی پور حقیقی علیرضا حسام طینت آرمینا مردای

حمید جعفرزاده

گرافیست سایت کَدافزار

09210863550

نیلوفر علی پور حقیقی

مسئول تبلیغات و شبکه های اجتماعی سایت کَدافزار

09385145802

علیرضا حسام طینت

حسابدار شرکت کَدافزار

09127080208

آرمینا مرادی

مسئول شبکه های اجتماعی سایت کدافزار

09120807924

زهرا درگاهی

زهرا درگاهی

کارشناس طراحی مهندسی کدافزار

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نوشته شده توسط: مدیر سایت
تاریخ: 1396-01-15
Google Analytics Alternative