بسته های آموزشی کدافزار

محتوای آموزشی کدافزار

 

فیلم های آموزشی

فایل های سه بعدی

مطالب علمی

 

برخی از بسته های آموزشی کدافزار جهت سهولت اینجا در دسترس شما قرار گرفته است...

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی تلرانس گذاری هندسی و ابعادی سالیدورکس مقدماتی

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

طراحی سطوح کتیا طراحی قالب های تزریق پلاستیک پروکست مقدماتی

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

تمرین طراحی سطوح کتیا پروکست دلمیا

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

تحلیل مکانیزم در کتیا طراحی سطوح فرم در کتیا مهندسی معکوس بلید

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

اتوکد اتوکد اتوکد

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مهندسی معکوس ایمپلر ماشینکاری کتیا آموزش جامع کتیا

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

دو بعدی سه بعدی سالیدورکس راینو مقدماتی سیلندر هیدرولیک در سالیدورکس

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

تلرانس گذاری هندسی و ابعادی کیشات 8 و 9 ورقکاری سینک ظرفشویی

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

اسمبلی سالیدورکس طراحی سطوح منبت در کتیا  

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

مشاهده سرفصل ها و تهیه آموزش

و کلی آموزش های دیگه ...

 

نوشته شده توسط: مدیر سایت
تاریخ: 1400-06-06
Google Analytics Alternative